جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
 |  ۲۰/ مهر/ ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
  |   نظرات: 9 نظر
764 بازدید

بازسازي و لايروبي بركه (آب انبار) ملامحمد شهر اوز و بررسي پديده نفوذ آب زيرزميني به‌درون آن

عبدالصمد صمدي/فرهاد رحمن زاده: در طي دوسه ماه اخير مسئله بازسازي سقف بركه ملامحمد كه از بركه هاي قديمي و بزرگ شهر اوز مي‌باشد با كمك مالي يكي از خيرين محترم اوز صورت گرفت. پس از بازسازي بركه، لايروبي آن نيز انجام گرديد.

براي انجام عمل لايروبي و امكان ورود كارگران بداخل بركه، بعلت وجود آب در كف بستر، از پمپ آب براي تخليه آب استفاده شده است. در طي مدت زمان پمپاژ و عدم تخليه سريع آب داخل بركه، به مرور به تعداد پمپ ها اضافه شده و در نهايت با استفاده از سه دستگاه پمپ ۴ اينچ و حدود يك ماه پمپاژ، موفق مي‌شوند آب داخل بركه را در عمق ۸۰ سانتي متري كف بستر بركه برسانند وسپس عمل لايروبي صورت مي گيرد.
با توجه به بالا بودن آب زير زميني در منطقه شمال شهر در منطقه باستانهBastaneh، احتمال  ورود يا نفوذ آب زير زميني بداخل بركه پيش بيني و مد نظر قرار گرفت. در اين رابطه نيز آزمايشات کيفي آب داخل بركه از نظر ميزان املاح و مواد غيربهداشتي و ميزان آلودگي به فا ضلاب خانگي توسط افراد محلي پيگيري شده و نمونه هائي نيز به آزمايشگاه داده شد و علائمي از آلودگي در آزمايشات اوليه نشان داده است. بررسي اوليه نتايج نشان مي دهد كه ورود آب زير زميني و فاضلاب خانگي بداخل بركه وجود دارد.

در انتهاي زمان لايروبي كه عمق آب داخل بركه در حدود ۸۰ سانتي متر رها مي شود مقرر گرديد پس از قطع پمپاژ آب، در فاصله زماني چند روز بعد كه عمق آب داخل بركه به يك سطح ثابت مي رسد مجددا عمق آب داخل بركه اندازه گيري شود. پس از چند روز مشخص مي شود كه عمق آب در بركه افزايش يافته و به بيش از ۳متر ي از كف بركه رسيده است.
با اين اطلاعات بدست آمده، مشخص گرديد كه ورود آب زيرزميني از كف بركه بداخل بركه قطعي است و مي توان حدس زد كه حدودا عمق آب زيرزميني در چه عمقي از سطح زمين مي باشد. حتي ممكن است در طي روزها يا هفته هاي آينده نيز ميزان عمق آب در بركه نيز افزايش يابد كه نشان خواهد داد سفره آب زير زميني اطراف بركه چقدر نسبت به كف بركه بالاتر مي باشد.
همچنين در ادامه بررسي ها مقرر گرديد بررسي هاي محلي صورت گيرد و نزديك ترين چاه مجاور بركه مشاهده و عمق آب چاه اندازه گيري شود. پس از انجام بررسي ها، از يك حلقه چاه كه در فاصله حدودا ۱۴ متري از بركه قرار داشته اندازه گيري عمق چاه و آب صورت مي گيرد . عمق چاه مذكور حدود ۱۱,۸ متر و عمق آب درون چاه نيز حدود ۲ متر اندازه گيري شده است ، يعني عمق چاه تا سطح آب حدودا ۹,۸ متر بوده و با توجه به شيب زمين بطرف شمال اوز، عمق سفره آب زير زميني در محدوده بركه در فاصله ۸ تا ۹ متر برآورد مي شود.
براي كنترل و آب بندي نفوذ آب از كف و يا ديواره بركه بداخل بركه ، پيمانكار و يا نماينده خير محترم تصميم دارند كه حدود ۸۰ سانتي متر از كف آن با سنگ لاشه و سيمان پر كنند تا از اين طريق بتوانند مانع نفوذ آب زيرزميني بداخل بركه شود.
با توجه به موارد فوق و همچنين با توجه به اينكه شنيده شده است در سالهاي اخير پس از انتقال آب از سد سلمان فارسي، مردم و حتي ساكنين اطراف بركه، بندرت از آب اين بركه بعنوان آب شرب مورد استفاده قرار داده اند، بهتر است از آب اين بركه و حتي بركه پائين دست حاج قنبر كه حتما وضعيتي مشابه دارد نيز براي مصارف زير استفاده شود تا علاوه بر صرفه جوئي آب، مانع بالا آمدن بيشتر سطح سفره آب زير زميني و زه آب فاضلاب خانگي گردد.
۱- آبياري فضاي سبز از جمله زمين چمن ورزشگاه فوتبال اوز و درختان غير مثمر سطح شهر
۲- مصارف صنعتي از جمله كارگاههاي بلوك زني و ساختماني
۳- مصارف ساختمان سازي منازل و ادارات در حال ساخت
۴- در شرايط خاص و كمبود آب ميتوان با نصب دستگاه آب شيرين كن هاي تبخيري براي شيرين سازي آب و بهداشتي نمودن آن براي شرب استفاده نمود. با دستگاههاي آب شيرين كن هاي اسمز معكوس نمي توان به بهداشتي بودن آب بدست آمده اطمينان كامل پيدا كرد.

گزينه هاي مطرح براي حل مشكل نفوذ آب به داخل بركه

پنج گزينه زير براي حل مشكل نفوذ اب بداخل بركه مطرح مي باشد.

۱- گزينه مورد نظر پيمانكار و نماينده خير محترم يعني پركردن كف بركه با سنگ و سيمان به عمق ۸۰ سانتي متر و پذيرفتن احتمال ريسك عدم كارائي آن درآينده از نظر نفوذ مجدد آب بداخل بركه.
۲- تلفيقي از گزينه مورد نظر پيمانكار و نماينده خير محترم يعني پركردن كف بركه با سنگ و سيمان به عمق ۸۰ سانتي متر بعلاوه حفر دو يا سه حلقه چاه اطراف بركه بخصوص پائين دست بركه و پمپاژ آب آنها براي مصارف غير شرب و صنعت و ساخت و ساز وفضاي سبز بمنظور كاهش فشار آب از روي كف بركه.
۳- پركردن كف بركه به اندازه نيم متر بالاتر از سطح آب موجود در داخل بركه كه تقريبا معادل سطح آب سفره آب زير زميني مي باشد يعني احتمالا عمق سنگ و سيمان در داخل بركه بيش از سه متر خواهد شد. اجراي اين گزينه علاوه بر اينكه از گنجايش و حجم بركه بميزان يك سوم كاسته خواهد شد، گزينه بسيار پر هزينه خواهد بود و از نظر فرهنگي و افكار عمومي مردم قابل پذيرش نمي باشد و از طرفي آّب قابل استفاده با كيفيت بهتر در مقايسه با كيفيت آب زير زميني كه قابل دسترس براي مصارف غير شرب از جمله صنعت و ساخت و ساز و فضاي سبز شهري است از دست خواهيم داد و با احتمال بسياز زياد نيز مردم هم از آب بركه در آينده بعنوان آب شرب استفاده نخواهند كرد.
۴- حفظ وضع موجود بركه و استفاده آب آن براي مصارف غير شرب و صنعت و فضاي سبز. در اين گزينه آب با كيفيت بهتر نسبت به آب زيرزميني خواهيم داشت و هيچ گونه هزينه اضافي براي خيرين وجود نخواهد داشت و ميتوان حجم آب بيشتري براي مصرف فضاي سبز شهري و ساخت و ساز شهري و صنعت از آن استفاده نمود و بسياري از مردم و ارگانها و سازمانها بخصوص شهرداري براي فضاي سبز از آن استفاده خواهند كرد و هيچگونه هزينه اي هم براي خيرين نخواهد داشت.
۵- بموازات استفاده از آب بركه براي مصارف غير شرب از جمله براي مصارف فضاي سبز شهري، صنعت و ساختماني، بجاي انجام هزينه هاي پركردن كف بركه با سنگ وسيمان ، نيز مي توان نسبت به نصب يك دستگاه تصفيه آب شيرين كن خورشيدي با روش تبخيري و احداث مخزني براي ذخيره سازي آن اقدام نموده و آب تصفيه شده در اختيار مردم قرار گيرد.
با توجه به موارد فوق و مزايا و معايب هرگزينه، مسولان شهري و نماينده محترم خير يا كارفرما و پيمانكار مي توانند با صلاحديد شهر و مردم ، ميزان هزينه هاي مربوطه و رعايت مسائل فني و بهداشتي، گزينه مورد نظر را انتخاب و اجرا نمايند.
نتيجه گيري، توصيه ها و پيشنهادات :
شهر اوز فاقد شبكه فاضلاب شهري مي باشد و تاكنون اقدامي براي مطالعه و اجراي آن صورت نگرفته است. از طرفي ديگر درصد بسيار زيادي از حجم آب مصرفي سطح شهر وارد شبكه فاضلاب خانگي و در نهايت وارد سفره آب زير زميني ميگردد، تداوم آن به مرور زمان موجب بالا آمدن بيشتر سطح سفره آب زير زميني مي گردد كه در نهايت موجب نفوذ بيشتر آب غيربهداشتي بداخل بركه و آلوده شدن بيشتر آن مي گردد. بخصوص در بركه ها يا آب انبارهايئ كه عمق آنها زياد بوده و در مناطق شمالي يا در محدوده بافت مسكوني شمال شهر قرار دارند. ادامه اين روند سلامت همشهريان را به خطر مياندازد. لذا توصيه مي شود از آب بركه هاي شمال شهر بر اي شرب استفاده نشود. از انجائي كه اسامي بركه ها در دسترس ندارم بطور كلي بركه هاي زير درصورتي كه در زمان بارندگي آب سالم و بهداشتي باران وارد آنها شوند مي تواند مورد استفاده مردم براي شرب قرار گيرد.
      – جنوب شهر كليه بركه هاي هم رديف بركه سيفا به بالا
     – جنوب شرق شهر كليه بركه هاي سمت دروا به بالا
      – جنوب غرب و غرب شهريعني حوالي دانشگاه پيام نور، بركه هاي ۱۱ گانه و ساير بركه واقع در سمت غرب بركه هاي مذكور چون بركه هاي نامبرده شده فوق در رقوم ارتفاعي بالاتري نسبت به سطح سفره آب زيرزميني قرار دارند و احتمال نفوذ آب زير زميني بداخل آنها بسيار كم است، ميتوان براي شرب مورد استفاده قرار داد.
براي بررسي بيشتر وضعيت كيفيت آب بركه ملامحمد و حتي بركه حاج قنبر لازم است ازمايشات كيفي كليه پارامترهاي شيميائي و ميزان آلودگي آب به فاضلاب خانگي زير نظر اداره آبفاي اوز و ساير سازمانهاي ذيربط، توسط آزمايشگاههاي مختلف در سطح استان در زمانهاي مختلف متناسب با سطح آب داخل بركه صورت گيرد تا به نتايج و اطلاعات موثق و رسمي دست يافته و ضمن اطلاع رساني، توصيه هاي لازم را به مردم اعلام نمايند. آنچه كه مسلم است زماني كه بركه پرآب باشد با زماني كه سطح آب داخل بركه در سطح پائين و در حداقل قرار دارند ميزا ن پارامترهاي كيفي آب و حتي موارد آلودگي و يا انگلي موجود در آب متفاوت خواهد بود و در اين مورد لازم است ضمن هماهنگي با آزمايشگاههاي مورد نظر، نمونه برداري از آب براي انجام آزمايش هرنوع پارامتري براساس دستورالعمل آزمايشگاه صورت گيرد.چون تعيين بعضي پارامترهاي فيزيكي، شيميائي يا انگلي بايد از دستورات خاصي پيروي نمود تا بتوان در آزمايشات، آنها را تشخيص و مشاهده نمود.
گفته مي شود آخرين بار حدود ۱۰ سال قبل لايروبي بركه ملامحمد صورت گرفته است . از وضعيت سطح آب داخل بركه ملامحمد در زمان لايروبي در ده سال گذشته اطلاعاتي دردست نمي باشد و ظاهرا در آن زمان مشكل تخليه آب و لايروبي داخل بركه وجود نداشته است و اين مشكل كنوني نتيجه بالا آمدن سطح سفره آب زيرزميني در طي سالهاي اخير مي باشد كه باعث نفوذ آب داخل بركه شده است.
در زمينه شبكه آب و فاضلاب آوز نيز لارم است از طريق اداره آبفاي اوز و استان پيگيري لازم براي انجام مطالعات و احداث آن صورت گيرد. زيرا پروژه اي زمان بر و پرهزينه است اما اجراي آن براي كليه شهرها ازجمله شهر اوز ضروري است كه با اجراي آن موجب پائين افتادن سطح سفره آب زير زميني شده و از آلودگي بيشتر آبهاي زير زميني جلوگيري مي نمايد . بعلاوه با تصفيه آب شبكه فاضلاب، مي توان آب بدست آمده را براي مصارف صنعتي و فضاي سبز شهري و ساخت و ساز در وسعت و حجم بيشتري بكار برد.
سابقه تاريخي و مشخصات آب انبار ( بركه) ملا محمد اوز:
آب انبار ملا محمد اوز يا به قولِي برکه ملا محمد، مربوط به دوره افشاريه است اِين اثر در تا ِريخ ۳۰ خرداد ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۳۸ به عنوان يکِي از آثار ملِي اِيران به ثبت رسِيده است.
عمق بركه ملامحمد حدود يازده و نيم متر و قطر آن حدود ۱۸ متر مي‌باشد. گنجايش يا حجم بركه حدود ۲۹۲۵ متر مكعب می باشد.
از روي نقشه گوگل استخراج UTM مختصات طول و عرض جغرافيائي موقعيت بركه درسيستم گرديده است كه بشرح زير مي باشد.

                                                                                                        ۲۰۴۸۶۷/۹۷=E                            

                                                                                                     ۳۰۷۴۶۸۰/۳۱ =N
ضمنا بر طبق نقشه گوگل، رقوم ارتفاعي تقريبي محل بركه حدودا ۹۶۴ متر نسبت به سطح آب دريا مي باشد.
بركه ملامحمد در جنوب شرق بركه حاج قنبر واقع شده است.موقعيت بركه هاي ملامحمد و حاج قنبر با استفاده از نقشه گوگل در تصوير شماره ۱ نشان داده شده است.
جهت اطلاع بركه حاج قنبر نيز از نظر ابعاد يعني قطر، عمق و حجم آن، جزء بركه هاي بزرگ اوز محسوب مي شود اما كمي كوچكتر از بركه ملامحمد بوده و زمان ساخت آن حدودا در دهه ۴۰شمسي يعني حدود ۴۵ تا ۵۰ سال قبل مي باشد.

تصوير شماره ۱ موقعيت بركه هاي ملامحمد و حاج قنبر

ميزان تقريبي آب شرب مصرفي شهر اوز:
برطبق منابع غير رسمي، ميزان مصرف آب شرب شهر اوز از محل سد سلمان فارسي سالانه مابين يك تا يك و نيم ميليون متر مكعب برآورد مي شود.
براي استنباط بيشتر از ميزان حجم آب، همانگونه كه اشاره شد حجم آب بركه ملامحمد بميزان ۲۹۲۵ متر مكعب بوده و مصرف آب شرب مردم اوز تقريبا معادل ۳۴۱ تا ۵۲۱ برابر حجم آب بركه ملامحمد در سال مي باشد كه با توجه به افزايش جمعيت، افزايش ساخت و ساز و رعايت بيشتر بهداشت عمومي درخانواده ها، انتظار مي رود در سالهاي آينده اين ميزان آب مصرفي نيز افزايش يابد. اما در مقابل بنا به توصيه و پيشنهادت ارائه شده، بايد از آب بركه ملامحمد و حاج قنبر براي ساخت و ساز و مصارف صنعتي و فضاي سبز شهري درختان غير مثمر استفاده شود تا از افزايش مصرف آب با كيفيت و شرب سد سلمان فارسي كاسته شده و از بالا آمدن سطح آب سفر ه زيرزميني جلوگيري شود.
تقدير از خيرين محترم شهر اوز :
از آنجائي كه بركه هاي سطح شهر اوز به تعداد بسيار زياد در طي ساليان متمادي براي تامين آب شرب مردم توسط خيرين شهر اوز احداث گرديده است مردم اوز توجه ويژه اي به حفظ و نگهداري و بهره برداري از آنها را دارند. بهمين جهت خيرين محترم همه ساله متناسب با توان مالي خود اقدام به بازسازي، مرمت و لايروبي تعدادي از بركه هاي سطح شهر مي نمايند كه اين امر جاي تقدير و تشكر از آنها را دارد و اميد است كه اين اقدام خيرين نيز هميشه تداوم داشته باشد.
بايد اشاره شود كه سقف بركه حاج قنبر نيز هم اكنون نيز به همت خيرين محترم اوز در حال مرمت و بازسازي مي باشد و جا دارد مسولان شهري بنحو مقتضي از آنان قدرداني لازم بعمل آورند تا كماكان اينگونه اقدامات بسيار خوب و حسنه كه ساليان متمادي در فرهنگ خيرين مردم اوز ميباشد تداوم پيدا كند. از طرفي ديگر اين بركه ها از سرمايه هاي تاريخي و فرهنگي شهر و مردم اوزمي باشند. بركه هاي شهر اوز شهرتي جهاني دارند و بعنواني نمادي از فرهنگ مردم اوز مي باشند و اوز بعنوان شهر بركه ها شناخته مي شود. گنبد هاي بركه هاي اوز چشمان مسافران يا توريستي ها بمحض ورود به منطقه اوز بخود جلب مي نمايند و نماي زيبائي به شهر داده اند . در حفظ و نگهداري آنها بكوشيم و اقدامات خيرين بايد ارج گذاشته شود.
درتصاوير شماره هاي ۲ تا ۵ ، مراحل مختلف بازسازي بركه ملامحمد و لايروبي آنرا نشان مي دهد

تصوير شماره ۲ مرحله بازسازي

تصوير شماره ۳ مراحل مختلف بازسازي

تصوير شماره ۴ پايان مرحله بازسازي

تصوير شماره ۵ مرحله لايروبي

توضيحات:با توجه به عدم اقامت اينجانب در اوز، جمع آوري آمار و اطلاعات ، تهيه تصاوير و عكس ، اندازه گيري ها، بازديدها، حضور در محل و كسب اطلاعات ميداني توسط آقاي مهندس فرهاد رحمن زاده صورت گرفته است. آقاي مهندس رحمن زاده كارشناس مهندسي عمران و كارشناس رشته حقوق و از اعضاي محترم شوراي شهر اوز در دوره هاي چهارم و پنجم مي باشد كه علاقمند و پيگير مسائل و موضوعات زيست محيطي وتوسعه فضاي سبز و مروج توسعه كاشت درخت كنار در سطح شهر اوز مي باشد.
از كليه همشهريان و خوانندگان محترم تقاضا مي شود جهت تكميل و رفع نواقص و ايرادات فني گزارش با درج كامنت، نظرات خودرا اعلام نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

9 Responses to “بازسازي و لايروبي بركه (آب انبار) ملامحمد شهر اوز و بررسي پديده نفوذ آب زيرزميني به‌درون آن”

 1. مجتبی گفت:

  مطالب ارزنده ای بود ولی درخت کنار جایش در بیابان است نه در بلوار شهر که هم به بدنه خودروها آسیب میزند هم لباس عابرین

 2. اوزی گفت:

  گزارشی بود جامع و کارشناسانه از جناب مهندس صمدی و احسنت به ایشان.

 3. سعید هنری گفت:

  لازم بود از زحمات و پیگیریهای گروه مردمی اتحاد و توسعه اوز در روشنگری و پیشنهادات و مشارکت نیز نام برده شود.که اگر چنین نبود نتایج با ترتیب دیگری رقم میخورد و بنا به شرط عدالت و انصاف این تلاش مردمی و هم فکری باید بازتاب یابد

 4. محمد گفت:

  بسیار عالی بود
  با تشکر از مهندس صمدی بابت مقاله های بسیار عالی و دقت فراوان و همچنین دلسوزی ایشان برای زادگاه شان اوز .
  موفق و پیروز باشید .

 5. ابراهیم نجم الدینی گفت:

  ازتوضیحات مفصل وکارشناسانه جناب مهندس صمدی تشکروقدردانی میشودهمچنین از جناب مهندس فرهاد رحمن زاده
  همچنان که نسبت به حفظ ونگهداری آبنبار هادرآخرگزارش آمده قطعاً تاکید ودراین مورد مسولین بایدتوجه خاص داشته باشند
  بااحترام ابراهیم نجم الدینی

 6. دفتر خدمات نقشه برداری و مهندسی یو تی ام اوز گفت:

  اگر مطالب بالا و سابقه تعمیر برکه ملا محمد و سایر برکه ها را مرور کنیم می توان نتیجه گرفت که این اب اب چاه های فاضلاب شهر است. تا انجا که ذهن من یاری می کند همین مشکل برای برکه ملا محمود که در فاصله ۲۵۰ متری این برکه است حدود ۱۵ سال پیش هم روی داده که پیمانکار فعلی برکه ملا محمد با پرکدن کف ان در ظاهر مساله را حل کرد. برکه حاج قنبر در فاصله ۳۰ متری برکه ملا محمد نیز همین مشکل را قبلا داشت.در این قرن و در عصر پیشرفت و امکانات باید استفاده شرب از آب برکه ها به روش سنتی و معمول از چرخه زندگی حذف شود و فقط برای مصارف غیر شرب استفاده کرد. کیفیت اب ته برکه همانند ابهای کانال زه کشی بوستانه است. اگر قرار بر استفاده مفید از این اب ست می توانند از کانال های زه کشی بوستانه برای مصارف غیر شرب استفاده کرد و هزینه ای به مراتب کمتر دارد.حتی با بهبود کانال زه کشی در شمال شهر اوز می توان نسبت به پایین بردن سطح آب در جاهایی که دچار این مشکل شده اند اقدام کرد.

 7. ناشناس گفت:

  درهرفصولی ازسال که برای تفریح به دامان طبیعت میرویم باتوجه به گرمای هوا ،سعی می کنیم زیرسایه درخت کنارزیراندازپهن کنیم آیا به لباس عابرین آسیب نمی زند؟
  کاشت این درخت دربلوار چون آبیاری می شود سریع رشد می کند و
  درفصل مناسب ازقسمت زیرین هرس می شود .فکرنکنم مزاحمتی برای عابرین وخودروها ایجاد شود

 8. عبدالصمد صمدي – فرهاد رحمن زاده گفت:

  بدينوسيله مراتب تشكرخودرا از آقايان سعيد هنري، ابراهيم نجم‌الديني، دفتر خدمات نقشه برداری و مهندسی یو تی ام اوز و ساير افرادي كه زحمت كشيده و مطالب گزارش را مطالعه و اعلام نظر نموده اند اعلام مينمائيم . بررسي و تهيه اين گزارش پس از آن مورد توجه قرار گرفت كه در ضمن لايروبي بركه ملامحمد و عدم تخليه سريع آب كف بركه با يك پمپ و درادامه با سه دستگاه پمپ، اين ظن را در افكارعمومي مردم اوز و ازجمله دست اندركاران لايروبي بركه و ازهمه مهمترحساسيت مسئله درفضاي مجازي بوجود آمد كه احتمالا سطح آب زير زميني دراطراف بركه و يا شمال شهر بالا آمده و امكان نفوذ آب زير زميني و نفوذ فاضلاب خانگي را وجود دارد. بنابراين از حساسيت بوجود آمده در ميان مردم بايد تشكر نمود و اين مسائل منجربه تهيه گزارش فوق گرديد. براي مقابله با مسئله راه حلها و گزينه هاي مختلفي نيز مطرح گرديد كه اميد است مورد استفاده تصميم گيران و مسولان شهري قرار گيرد.
  در مورد نظراتي كه دفتر خدمات نقشه برداری و مهندسی یو تی ام اوز مرقوم فرموده اند نيز بسيار مفيد بوده ونشان ميدهد كه سطح اب زير زميني در منطقه شمال شهر بالا مي‌باشد. چون عمق بركه هاي ملامحمود و ملامحمد زياد مي‌باشد و بطور كلي ازبركه هاي بزرگ شهر محسوب ميشوند انتظار مواجه شدن با چنين معضلي يعني ورود آب زير زميني بداخل آنها دور از ذهن نبود. در مورد راه حلي كه پيمانكار بركه ملامحمود حدود ۱۵ سال قبل انجام داده يعني مقداري از كف بركه را پركرده است نيز نشان ميدهد در آن زمان حساسيت مردم به موضوع، مانند حال حاضر نبوده است. يا اگر حساسيت بوده بعلت عدم دسترسي مردم به فضاي مجازي، اطلاع رساني مانند امروز گسترده و همگاني نبوده است. البته مشخص نيست كه ميزان پركردن كف بركه چه مقدار بوده است؟ نيم متر يك متر يا بيشتر.
  آيا بعد از ۱۵ سال تاكنون لايروبي مجدد در بركه ملامحمود صورت گرفته است كه بررسي نمايند وضع اب زير زميني چگونه ميباشد و يا در طي اين مدت آيا بركه در مقطعي از سال از آب خالي و خشك شده است كه مشخص شود آيا زه آب يا نفوذ اب بداخل بركه قطع شده است يانه ؟ طرح اينگونه مسائل باعث ميشود كه افراد علاقمند و دلسوز پيگير اينگونه مشكلات باشند. در مورد استفاده از آب بركه بهتر است از آبهاي بركه هاي شمال شهر بر طبق توصيه هاي صورت گرفته در گزارش اقدام شود.
  در مورد پائين انداختن سطح آب زيرزميني در منطقه «باستانه = Bastane » نيز بايد اشاره نمود كه مسيرحركت آب زيرزميني در اوز در تمام مسيراز سمت غرب به سمت شرق و در شمال شهراوز و همچنين حركت فاصلاب خانگي از سمت جنوب به سمت شمال ميباشد لذا پائين انداختن آب زير زميني در يك منطقه جوابگو نخواهد بود و بايد در چند منطقه در مسير مورد اشاره از آب زير زميني براي آبياري درختان غيرمثمر و فضاي سبزشهري و مصارف صنعتي و ساختماني و … استفاده شود تا در آينده مشكلات منطقه باستانه = Bastane ومناطق مسكوني مجاور منطقه مذكور نيز حادتر نشود.
  با تشكر
  عبدالصمد صمدي – فرهاد رحمن زاده

 9. عبدالصمد صمدي – فرهاد رحمن زاده گفت:

  از جناب آقاي ابراهيم احمدي مديريت محترم سايت اوز امروز كه در انتشار مقاله فوق همكاري و قبول زحمت نموده اند تشكر و قدرداني مي‌نمائيم
  عبدالصمد صمدي – فرهاد رحمن زاده

نظر سنجی
Sorry, there are no polls available at the moment.
آخرین نظرات
 • در این شهر نقد میشه کینه و کدورت واقعا نمیشه نقد کرد باید همیشه تشویق کنیم.اتفتقا با نقد پیشرفت برای جوانان حاصل میشه با تشویق فرسایش ما حتمی است .به دور از تعصبات نقد ها...
  همشهری اوزی در مطلب: نقش جوانان در پویایی جامعه
 • با سپاس از شورای شهر. وشهرداری. وکلیه. دست اندرکاران. روز اوز. مراسم جالبی اسیت. برای. دیدار همشهریان. داخل. وخارج از اوز. امید واریم. هر چه. زودتر. ارتقای اوز به شهرستان...
  شهروند. از. شیراز در مطلب: بررسی همایش روز بخش اوز و اعلام بیلان مالی
 • بسيار خوب دست همكى درد نكنه....
  احمد در مطلب: بررسی همایش روز بخش اوز و اعلام بیلان مالی
 • ضمن توجه به مطلب منتشر شده درروزپنجشنبه۲۹فروردین ماه جاری به قلم مهندس امیرمزرعی،امروزجمعه۳۰فروردین ماه درنقدوتاُئید آن دوستانی منجمله بنده اظهارنظری بدان کرده ایم. درمیا...
  ابراهیم نجم الدینی در مطلب: نقش جوانان در پویایی جامعه
 • سلام و عرض ادب و تبريك روز جوان 🌹 از نظر بنده حق مطلب ادا شده است. ما بايد به جواناني كه آستین همت را بدون هیچ چشمداشتی بالا زده اند بها دهیم و از آنها در همه جهت حمایت ک...
  ندا گرگين در مطلب: نقش جوانان در پویایی جامعه
 • احسنت جناب مزرعی جوان فعال و بی ادعا واقعا خودم شاهد فعالیت شبانه روزی شما و بقیه دوستان کارگروه روز اوز و تجلیل از جوانان موفق که توسط انجمن نواندیشان برگزار شد بودم احس...
  در مطلب: نقش جوانان در پویایی جامعه
 • استاد به خاک خویش بر می گردد حضور گسترده ی همشهریان ارجمند ، بویژه اهالی فرهنگ و ادب و هنر ، و بدرقه ای در شأن این شخصیت برجسته ی ملی و منطقه " دکتر احمد اقتداری " ، نشان...
  سیلوانا سلمانپور در مطلب: برنامه یادبود و خاکسپاری دکتر اقتداری در تهران و گراش
 • دوست عزیز همشهری دلسوز اول مطالعه بفرمایید بعد ارائه نظر کنید بودجه منبع آب توسط آقای راستگو از آقای تاجگردون رئیس برنامه و بودجه گرفته شده نه خانم صالحی این مطلب هم در ز...
  اوزی در مطلب: نقش جوانان در پویایی جامعه
 • سپاس از همکاران عزیز در اوز مشتاق زیارت همشهریان اوزی هستیم....
  محمد خواجه‌پور در مطلب: برنامه یادبود و خاکسپاری دکتر اقتداری در تهران و گراش
 • با تشکر. از سایت. اوز. امروز. که. خبرهای مهم اجتماعی. وفرهنگی. منطقه. را. اطلاع رسانی. میکنند. وبه دور از تبلیغات. ووابستگی. قوم. وقبیله ای. مردم. را در جریانات مسایل مهم...
  همشهری از شیراز در مطلب: برنامه یادبود و خاکسپاری دکتر اقتداری در تهران و گراش