دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
 |  ۲۰/ مهر/ ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
  |   نظرات: 7 نظر
461 بازدید

بازسازي و لايروبي بركه (آب انبار) ملامحمد شهر اوز و بررسي پديده نفوذ آب زيرزميني به‌درون آن

عبدالصمد صمدي/فرهاد رحمن زاده: در طي دوسه ماه اخير مسئله بازسازي سقف بركه ملامحمد كه از بركه هاي قديمي و بزرگ شهر اوز مي‌باشد با كمك مالي يكي از خيرين محترم اوز صورت گرفت. پس از بازسازي بركه، لايروبي آن نيز انجام گرديد.

براي انجام عمل لايروبي و امكان ورود كارگران بداخل بركه، بعلت وجود آب در كف بستر، از پمپ آب براي تخليه آب استفاده شده است. در طي مدت زمان پمپاژ و عدم تخليه سريع آب داخل بركه، به مرور به تعداد پمپ ها اضافه شده و در نهايت با استفاده از سه دستگاه پمپ ۴ اينچ و حدود يك ماه پمپاژ، موفق مي‌شوند آب داخل بركه را در عمق ۸۰ سانتي متري كف بستر بركه برسانند وسپس عمل لايروبي صورت مي گيرد.
با توجه به بالا بودن آب زير زميني در منطقه شمال شهر در منطقه باستانهBastaneh، احتمال  ورود يا نفوذ آب زير زميني بداخل بركه پيش بيني و مد نظر قرار گرفت. در اين رابطه نيز آزمايشات کيفي آب داخل بركه از نظر ميزان املاح و مواد غيربهداشتي و ميزان آلودگي به فا ضلاب خانگي توسط افراد محلي پيگيري شده و نمونه هائي نيز به آزمايشگاه داده شد و علائمي از آلودگي در آزمايشات اوليه نشان داده است. بررسي اوليه نتايج نشان مي دهد كه ورود آب زير زميني و فاضلاب خانگي بداخل بركه وجود دارد.

در انتهاي زمان لايروبي كه عمق آب داخل بركه در حدود ۸۰ سانتي متر رها مي شود مقرر گرديد پس از قطع پمپاژ آب، در فاصله زماني چند روز بعد كه عمق آب داخل بركه به يك سطح ثابت مي رسد مجددا عمق آب داخل بركه اندازه گيري شود. پس از چند روز مشخص مي شود كه عمق آب در بركه افزايش يافته و به بيش از ۳متر ي از كف بركه رسيده است.
با اين اطلاعات بدست آمده، مشخص گرديد كه ورود آب زيرزميني از كف بركه بداخل بركه قطعي است و مي توان حدس زد كه حدودا عمق آب زيرزميني در چه عمقي از سطح زمين مي باشد. حتي ممكن است در طي روزها يا هفته هاي آينده نيز ميزان عمق آب در بركه نيز افزايش يابد كه نشان خواهد داد سفره آب زير زميني اطراف بركه چقدر نسبت به كف بركه بالاتر مي باشد.
همچنين در ادامه بررسي ها مقرر گرديد بررسي هاي محلي صورت گيرد و نزديك ترين چاه مجاور بركه مشاهده و عمق آب چاه اندازه گيري شود. پس از انجام بررسي ها، از يك حلقه چاه كه در فاصله حدودا ۱۴ متري از بركه قرار داشته اندازه گيري عمق چاه و آب صورت مي گيرد . عمق چاه مذكور حدود ۱۱,۸ متر و عمق آب درون چاه نيز حدود ۲ متر اندازه گيري شده است ، يعني عمق چاه تا سطح آب حدودا ۹,۸ متر بوده و با توجه به شيب زمين بطرف شمال اوز، عمق سفره آب زير زميني در محدوده بركه در فاصله ۸ تا ۹ متر برآورد مي شود.
براي كنترل و آب بندي نفوذ آب از كف و يا ديواره بركه بداخل بركه ، پيمانكار و يا نماينده خير محترم تصميم دارند كه حدود ۸۰ سانتي متر از كف آن با سنگ لاشه و سيمان پر كنند تا از اين طريق بتوانند مانع نفوذ آب زيرزميني بداخل بركه شود.
با توجه به موارد فوق و همچنين با توجه به اينكه شنيده شده است در سالهاي اخير پس از انتقال آب از سد سلمان فارسي، مردم و حتي ساكنين اطراف بركه، بندرت از آب اين بركه بعنوان آب شرب مورد استفاده قرار داده اند، بهتر است از آب اين بركه و حتي بركه پائين دست حاج قنبر كه حتما وضعيتي مشابه دارد نيز براي مصارف زير استفاده شود تا علاوه بر صرفه جوئي آب، مانع بالا آمدن بيشتر سطح سفره آب زير زميني و زه آب فاضلاب خانگي گردد.
۱- آبياري فضاي سبز از جمله زمين چمن ورزشگاه فوتبال اوز و درختان غير مثمر سطح شهر
۲- مصارف صنعتي از جمله كارگاههاي بلوك زني و ساختماني
۳- مصارف ساختمان سازي منازل و ادارات در حال ساخت
۴- در شرايط خاص و كمبود آب ميتوان با نصب دستگاه آب شيرين كن هاي تبخيري براي شيرين سازي آب و بهداشتي نمودن آن براي شرب استفاده نمود. با دستگاههاي آب شيرين كن هاي اسمز معكوس نمي توان به بهداشتي بودن آب بدست آمده اطمينان كامل پيدا كرد.

گزينه هاي مطرح براي حل مشكل نفوذ آب به داخل بركه

پنج گزينه زير براي حل مشكل نفوذ اب بداخل بركه مطرح مي باشد.

۱- گزينه مورد نظر پيمانكار و نماينده خير محترم يعني پركردن كف بركه با سنگ و سيمان به عمق ۸۰ سانتي متر و پذيرفتن احتمال ريسك عدم كارائي آن درآينده از نظر نفوذ مجدد آب بداخل بركه.
۲- تلفيقي از گزينه مورد نظر پيمانكار و نماينده خير محترم يعني پركردن كف بركه با سنگ و سيمان به عمق ۸۰ سانتي متر بعلاوه حفر دو يا سه حلقه چاه اطراف بركه بخصوص پائين دست بركه و پمپاژ آب آنها براي مصارف غير شرب و صنعت و ساخت و ساز وفضاي سبز بمنظور كاهش فشار آب از روي كف بركه.
۳- پركردن كف بركه به اندازه نيم متر بالاتر از سطح آب موجود در داخل بركه كه تقريبا معادل سطح آب سفره آب زير زميني مي باشد يعني احتمالا عمق سنگ و سيمان در داخل بركه بيش از سه متر خواهد شد. اجراي اين گزينه علاوه بر اينكه از گنجايش و حجم بركه بميزان يك سوم كاسته خواهد شد، گزينه بسيار پر هزينه خواهد بود و از نظر فرهنگي و افكار عمومي مردم قابل پذيرش نمي باشد و از طرفي آّب قابل استفاده با كيفيت بهتر در مقايسه با كيفيت آب زير زميني كه قابل دسترس براي مصارف غير شرب از جمله صنعت و ساخت و ساز و فضاي سبز شهري است از دست خواهيم داد و با احتمال بسياز زياد نيز مردم هم از آب بركه در آينده بعنوان آب شرب استفاده نخواهند كرد.
۴- حفظ وضع موجود بركه و استفاده آب آن براي مصارف غير شرب و صنعت و فضاي سبز. در اين گزينه آب با كيفيت بهتر نسبت به آب زيرزميني خواهيم داشت و هيچ گونه هزينه اضافي براي خيرين وجود نخواهد داشت و ميتوان حجم آب بيشتري براي مصرف فضاي سبز شهري و ساخت و ساز شهري و صنعت از آن استفاده نمود و بسياري از مردم و ارگانها و سازمانها بخصوص شهرداري براي فضاي سبز از آن استفاده خواهند كرد و هيچگونه هزينه اي هم براي خيرين نخواهد داشت.
۵- بموازات استفاده از آب بركه براي مصارف غير شرب از جمله براي مصارف فضاي سبز شهري، صنعت و ساختماني، بجاي انجام هزينه هاي پركردن كف بركه با سنگ وسيمان ، نيز مي توان نسبت به نصب يك دستگاه تصفيه آب شيرين كن خورشيدي با روش تبخيري و احداث مخزني براي ذخيره سازي آن اقدام نموده و آب تصفيه شده در اختيار مردم قرار گيرد.
با توجه به موارد فوق و مزايا و معايب هرگزينه، مسولان شهري و نماينده محترم خير يا كارفرما و پيمانكار مي توانند با صلاحديد شهر و مردم ، ميزان هزينه هاي مربوطه و رعايت مسائل فني و بهداشتي، گزينه مورد نظر را انتخاب و اجرا نمايند.
نتيجه گيري، توصيه ها و پيشنهادات :
شهر اوز فاقد شبكه فاضلاب شهري مي باشد و تاكنون اقدامي براي مطالعه و اجراي آن صورت نگرفته است. از طرفي ديگر درصد بسيار زيادي از حجم آب مصرفي سطح شهر وارد شبكه فاضلاب خانگي و در نهايت وارد سفره آب زير زميني ميگردد، تداوم آن به مرور زمان موجب بالا آمدن بيشتر سطح سفره آب زير زميني مي گردد كه در نهايت موجب نفوذ بيشتر آب غيربهداشتي بداخل بركه و آلوده شدن بيشتر آن مي گردد. بخصوص در بركه ها يا آب انبارهايئ كه عمق آنها زياد بوده و در مناطق شمالي يا در محدوده بافت مسكوني شمال شهر قرار دارند. ادامه اين روند سلامت همشهريان را به خطر مياندازد. لذا توصيه مي شود از آب بركه هاي شمال شهر بر اي شرب استفاده نشود. از انجائي كه اسامي بركه ها در دسترس ندارم بطور كلي بركه هاي زير درصورتي كه در زمان بارندگي آب سالم و بهداشتي باران وارد آنها شوند مي تواند مورد استفاده مردم براي شرب قرار گيرد.
      – جنوب شهر كليه بركه هاي هم رديف بركه سيفا به بالا
     – جنوب شرق شهر كليه بركه هاي سمت دروا به بالا
      – جنوب غرب و غرب شهريعني حوالي دانشگاه پيام نور، بركه هاي ۱۱ گانه و ساير بركه واقع در سمت غرب بركه هاي مذكور چون بركه هاي نامبرده شده فوق در رقوم ارتفاعي بالاتري نسبت به سطح سفره آب زيرزميني قرار دارند و احتمال نفوذ آب زير زميني بداخل آنها بسيار كم است، ميتوان براي شرب مورد استفاده قرار داد.
براي بررسي بيشتر وضعيت كيفيت آب بركه ملامحمد و حتي بركه حاج قنبر لازم است ازمايشات كيفي كليه پارامترهاي شيميائي و ميزان آلودگي آب به فاضلاب خانگي زير نظر اداره آبفاي اوز و ساير سازمانهاي ذيربط، توسط آزمايشگاههاي مختلف در سطح استان در زمانهاي مختلف متناسب با سطح آب داخل بركه صورت گيرد تا به نتايج و اطلاعات موثق و رسمي دست يافته و ضمن اطلاع رساني، توصيه هاي لازم را به مردم اعلام نمايند. آنچه كه مسلم است زماني كه بركه پرآب باشد با زماني كه سطح آب داخل بركه در سطح پائين و در حداقل قرار دارند ميزا ن پارامترهاي كيفي آب و حتي موارد آلودگي و يا انگلي موجود در آب متفاوت خواهد بود و در اين مورد لازم است ضمن هماهنگي با آزمايشگاههاي مورد نظر، نمونه برداري از آب براي انجام آزمايش هرنوع پارامتري براساس دستورالعمل آزمايشگاه صورت گيرد.چون تعيين بعضي پارامترهاي فيزيكي، شيميائي يا انگلي بايد از دستورات خاصي پيروي نمود تا بتوان در آزمايشات، آنها را تشخيص و مشاهده نمود.
گفته مي شود آخرين بار حدود ۱۰ سال قبل لايروبي بركه ملامحمد صورت گرفته است . از وضعيت سطح آب داخل بركه ملامحمد در زمان لايروبي در ده سال گذشته اطلاعاتي دردست نمي باشد و ظاهرا در آن زمان مشكل تخليه آب و لايروبي داخل بركه وجود نداشته است و اين مشكل كنوني نتيجه بالا آمدن سطح سفره آب زيرزميني در طي سالهاي اخير مي باشد كه باعث نفوذ آب داخل بركه شده است.
در زمينه شبكه آب و فاضلاب آوز نيز لارم است از طريق اداره آبفاي اوز و استان پيگيري لازم براي انجام مطالعات و احداث آن صورت گيرد. زيرا پروژه اي زمان بر و پرهزينه است اما اجراي آن براي كليه شهرها ازجمله شهر اوز ضروري است كه با اجراي آن موجب پائين افتادن سطح سفره آب زير زميني شده و از آلودگي بيشتر آبهاي زير زميني جلوگيري مي نمايد . بعلاوه با تصفيه آب شبكه فاضلاب، مي توان آب بدست آمده را براي مصارف صنعتي و فضاي سبز شهري و ساخت و ساز در وسعت و حجم بيشتري بكار برد.
سابقه تاريخي و مشخصات آب انبار ( بركه) ملا محمد اوز:
آب انبار ملا محمد اوز يا به قولِي برکه ملا محمد، مربوط به دوره افشاريه است اِين اثر در تا ِريخ ۳۰ خرداد ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۳۸ به عنوان يکِي از آثار ملِي اِيران به ثبت رسِيده است.
عمق بركه ملامحمد حدود يازده و نيم متر و قطر آن حدود ۱۸ متر مي‌باشد. گنجايش يا حجم بركه حدود ۲۹۲۵ متر مكعب می باشد.
از روي نقشه گوگل استخراج UTM مختصات طول و عرض جغرافيائي موقعيت بركه درسيستم گرديده است كه بشرح زير مي باشد.

                                                                                                        ۲۰۴۸۶۷/۹۷=E                            

                                                                                                     ۳۰۷۴۶۸۰/۳۱ =N
ضمنا بر طبق نقشه گوگل، رقوم ارتفاعي تقريبي محل بركه حدودا ۹۶۴ متر نسبت به سطح آب دريا مي باشد.
بركه ملامحمد در جنوب شرق بركه حاج قنبر واقع شده است.موقعيت بركه هاي ملامحمد و حاج قنبر با استفاده از نقشه گوگل در تصوير شماره ۱ نشان داده شده است.
جهت اطلاع بركه حاج قنبر نيز از نظر ابعاد يعني قطر، عمق و حجم آن، جزء بركه هاي بزرگ اوز محسوب مي شود اما كمي كوچكتر از بركه ملامحمد بوده و زمان ساخت آن حدودا در دهه ۴۰شمسي يعني حدود ۴۵ تا ۵۰ سال قبل مي باشد.

تصوير شماره ۱ موقعيت بركه هاي ملامحمد و حاج قنبر

ميزان تقريبي آب شرب مصرفي شهر اوز:
برطبق منابع غير رسمي، ميزان مصرف آب شرب شهر اوز از محل سد سلمان فارسي سالانه مابين يك تا يك و نيم ميليون متر مكعب برآورد مي شود.
براي استنباط بيشتر از ميزان حجم آب، همانگونه كه اشاره شد حجم آب بركه ملامحمد بميزان ۲۹۲۵ متر مكعب بوده و مصرف آب شرب مردم اوز تقريبا معادل ۳۴۱ تا ۵۲۱ برابر حجم آب بركه ملامحمد در سال مي باشد كه با توجه به افزايش جمعيت، افزايش ساخت و ساز و رعايت بيشتر بهداشت عمومي درخانواده ها، انتظار مي رود در سالهاي آينده اين ميزان آب مصرفي نيز افزايش يابد. اما در مقابل بنا به توصيه و پيشنهادت ارائه شده، بايد از آب بركه ملامحمد و حاج قنبر براي ساخت و ساز و مصارف صنعتي و فضاي سبز شهري درختان غير مثمر استفاده شود تا از افزايش مصرف آب با كيفيت و شرب سد سلمان فارسي كاسته شده و از بالا آمدن سطح آب سفر ه زيرزميني جلوگيري شود.
تقدير از خيرين محترم شهر اوز :
از آنجائي كه بركه هاي سطح شهر اوز به تعداد بسيار زياد در طي ساليان متمادي براي تامين آب شرب مردم توسط خيرين شهر اوز احداث گرديده است مردم اوز توجه ويژه اي به حفظ و نگهداري و بهره برداري از آنها را دارند. بهمين جهت خيرين محترم همه ساله متناسب با توان مالي خود اقدام به بازسازي، مرمت و لايروبي تعدادي از بركه هاي سطح شهر مي نمايند كه اين امر جاي تقدير و تشكر از آنها را دارد و اميد است كه اين اقدام خيرين نيز هميشه تداوم داشته باشد.
بايد اشاره شود كه سقف بركه حاج قنبر نيز هم اكنون نيز به همت خيرين محترم اوز در حال مرمت و بازسازي مي باشد و جا دارد مسولان شهري بنحو مقتضي از آنان قدرداني لازم بعمل آورند تا كماكان اينگونه اقدامات بسيار خوب و حسنه كه ساليان متمادي در فرهنگ خيرين مردم اوز ميباشد تداوم پيدا كند. از طرفي ديگر اين بركه ها از سرمايه هاي تاريخي و فرهنگي شهر و مردم اوزمي باشند. بركه هاي شهر اوز شهرتي جهاني دارند و بعنواني نمادي از فرهنگ مردم اوز مي باشند و اوز بعنوان شهر بركه ها شناخته مي شود. گنبد هاي بركه هاي اوز چشمان مسافران يا توريستي ها بمحض ورود به منطقه اوز بخود جلب مي نمايند و نماي زيبائي به شهر داده اند . در حفظ و نگهداري آنها بكوشيم و اقدامات خيرين بايد ارج گذاشته شود.
درتصاوير شماره هاي ۲ تا ۵ ، مراحل مختلف بازسازي بركه ملامحمد و لايروبي آنرا نشان مي دهد

تصوير شماره ۲ مرحله بازسازي

تصوير شماره ۳ مراحل مختلف بازسازي

تصوير شماره ۴ پايان مرحله بازسازي

تصوير شماره ۵ مرحله لايروبي

توضيحات:با توجه به عدم اقامت اينجانب در اوز، جمع آوري آمار و اطلاعات ، تهيه تصاوير و عكس ، اندازه گيري ها، بازديدها، حضور در محل و كسب اطلاعات ميداني توسط آقاي مهندس فرهاد رحمن زاده صورت گرفته است. آقاي مهندس رحمن زاده كارشناس مهندسي عمران و كارشناس رشته حقوق و از اعضاي محترم شوراي شهر اوز در دوره هاي چهارم و پنجم مي باشد كه علاقمند و پيگير مسائل و موضوعات زيست محيطي وتوسعه فضاي سبز و مروج توسعه كاشت درخت كنار در سطح شهر اوز مي باشد.
از كليه همشهريان و خوانندگان محترم تقاضا مي شود جهت تكميل و رفع نواقص و ايرادات فني گزارش با درج كامنت، نظرات خودرا اعلام نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

7 Responses to “بازسازي و لايروبي بركه (آب انبار) ملامحمد شهر اوز و بررسي پديده نفوذ آب زيرزميني به‌درون آن”

 1. مجتبی گفت:

  مطالب ارزنده ای بود ولی درخت کنار جایش در بیابان است نه در بلوار شهر که هم به بدنه خودروها آسیب میزند هم لباس عابرین

 2. اوزی گفت:

  گزارشی بود جامع و کارشناسانه از جناب مهندس صمدی و احسنت به ایشان.

 3. سعید هنری گفت:

  لازم بود از زحمات و پیگیریهای گروه مردمی اتحاد و توسعه اوز در روشنگری و پیشنهادات و مشارکت نیز نام برده شود.که اگر چنین نبود نتایج با ترتیب دیگری رقم میخورد و بنا به شرط عدالت و انصاف این تلاش مردمی و هم فکری باید بازتاب یابد

 4. محمد گفت:

  بسیار عالی بود
  با تشکر از مهندس صمدی بابت مقاله های بسیار عالی و دقت فراوان و همچنین دلسوزی ایشان برای زادگاه شان اوز .
  موفق و پیروز باشید .

 5. ابراهیم نجم الدینی گفت:

  ازتوضیحات مفصل وکارشناسانه جناب مهندس صمدی تشکروقدردانی میشودهمچنین از جناب مهندس فرهاد رحمن زاده
  همچنان که نسبت به حفظ ونگهداری آبنبار هادرآخرگزارش آمده قطعاً تاکید ودراین مورد مسولین بایدتوجه خاص داشته باشند
  بااحترام ابراهیم نجم الدینی

 6. دفتر خدمات نقشه برداری و مهندسی یو تی ام اوز گفت:

  اگر مطالب بالا و سابقه تعمیر برکه ملا محمد و سایر برکه ها را مرور کنیم می توان نتیجه گرفت که این اب اب چاه های فاضلاب شهر است. تا انجا که ذهن من یاری می کند همین مشکل برای برکه ملا محمود که در فاصله ۲۵۰ متری این برکه است حدود ۱۵ سال پیش هم روی داده که پیمانکار فعلی برکه ملا محمد با پرکدن کف ان در ظاهر مساله را حل کرد. برکه حاج قنبر در فاصله ۳۰ متری برکه ملا محمد نیز همین مشکل را قبلا داشت.در این قرن و در عصر پیشرفت و امکانات باید استفاده شرب از آب برکه ها به روش سنتی و معمول از چرخه زندگی حذف شود و فقط برای مصارف غیر شرب استفاده کرد. کیفیت اب ته برکه همانند ابهای کانال زه کشی بوستانه است. اگر قرار بر استفاده مفید از این اب ست می توانند از کانال های زه کشی بوستانه برای مصارف غیر شرب استفاده کرد و هزینه ای به مراتب کمتر دارد.حتی با بهبود کانال زه کشی در شمال شهر اوز می توان نسبت به پایین بردن سطح آب در جاهایی که دچار این مشکل شده اند اقدام کرد.

 7. ناشناس گفت:

  درهرفصولی ازسال که برای تفریح به دامان طبیعت میرویم باتوجه به گرمای هوا ،سعی می کنیم زیرسایه درخت کنارزیراندازپهن کنیم آیا به لباس عابرین آسیب نمی زند؟
  کاشت این درخت دربلوار چون آبیاری می شود سریع رشد می کند و
  درفصل مناسب ازقسمت زیرین هرس می شود .فکرنکنم مزاحمتی برای عابرین وخودروها ایجاد شود

نظر سنجی
Sorry, there are no polls available at the moment.
آخرین نظرات
 • با تبريك هفته تربيت بدني به آقاي حسيني رئيس اداره ورزش وجوانان اوز و ساير مسولين ورزش و كليه ورزشكاران اوز سخنان مسولين سازمانها نشان از ابراز رضايت مردم از اين اداره و ب...
  همشهري در مطلب: دیدار و گفت و گوی مسئولین با رئیس اداره ورزش و جوانان اوز
 • دیدار لازم وخوبی بوده برای قدر دانی از مسولی که خمتگزار میباشد درمورد تعییر تابلو اداره هم نشان از اهمییت دادن به نطرات مر دم است که جای تشکر دارد اماحیف است که اداره ورز...
  اوزی از بندرعباس در مطلب: دیدار و گفت و گوی مسئولین با رئیس اداره ورزش و جوانان اوز
 • لازم است در ارائه برنامه ماهانه ، ساعت برگزاري برنامه هاي رزشي در كنار تاريخ هم مشخص شود...
  در مطلب: برنامه های هفته تربیت بدنی اوز اعلام شد
 • سوال شما مبني بر عدم نام بردن اوز در گزارشش از سه حالت زير خارج نيست 1- كسي يا افرادي از مسولين اوزي خدمت دفتراين نماينده در تهران نرسيده است 2- افرادي از مسولين خدمت اين...
  پاسخ به اوزي. دلسوز در مطلب: برنامه های هفته تربیت بدنی اوز اعلام شد
 • بايد هرچه زودتر براي قطر لوله هاي 300 ميلي متر به پائين بجاي لوله هاي جي آر پي =GRP از لوله هاي پلي اتيلن و براي قطرهاي بزرگتر از لوله هاي فولادي استفاده و جايگزين شوند....
  در مطلب: ترمیم شکستگی خط انتقال آب به اوز در اسرع وقت
 • اخیرا اقای. نماینده مجلس. گزارش کار ۷. ماهه. سال ۹۷. خود. را. در سایتهای. لارستان. اعلام. کرده. وبه. ملاقاتها. ومسافرتهای. چهره به چهره. خود. با. بخشهای. لارستان. مانند....
  اوزی. دلسوز در مطلب: برنامه های هفته تربیت بدنی اوز اعلام شد
 • با توجه به اینکه هدف اصلی خط لوله آبرسانی از سد سلمان فارسی به لارستان تامین آب منطقه لارستان شامل شهرهای خنج اوز گراش و لار بوده است و در این چند سال اخیر چندین بار در ن...
  در مطلب: ترمیم شکستگی خط انتقال آب به اوز در اسرع وقت
 • فکر میکنم منظور نطر دهنده محترم معلم احداث مخزن ده هزار متر مکعبی است نه هزار متر مکعبی و شاید اشتباه تایپی صورت گرفته است...
  اصلاح نظر خانم اقای معلم در مطلب: ترمیم شکستگی خط انتقال آب به اوز در اسرع وقت
 • خدا قوت آقای عطوفت ، جناب عسکری و تیم مدیریت آبرسانی سد سلمان ما باید قدر آب را بیشتر و بهتر بدانیم ....
  .. در مطلب: ترمیم شکستگی خط انتقال آب به اوز در اسرع وقت
 • با سلام خدمت. جناب. حسینی ریس. اداره. ورزش اوز. انتظار همه مردم اوز این است که. جنابعالی برای. ارتقای نمایندگی. واستقلال مالی. اداره به هر سکل. ممکن. یا. اداره مستقل. ویا...
  ورزشکار قدیمی اوز در مطلب: برنامه های هفته تربیت بدنی اوز اعلام شد