یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
 |  ۲۶/ خرداد/ ۱۳۹۷ - ۹:۲۱
  |   نظرات: 28 نظر
1,145 بازدید

بررسي جاده مربط، بلوكات و مقايسه آنها با جاده جديد پيشنهادي مسير كهنه قديم – هيرم تلاقي با جاده موجود

عبدالصمد صمدي*:  در طي ماه‌هاي اخير بحث و بررسي و پيگيري احداث جاده مربط مورد توجه بيشتر رسانه هاي محلي اوز بوده است كه از جمله مي‌توان به مقاله منتشر شده در هفتمين شماره پسين اوز تحت عنوان «جاده مربط و چالش هاي روبرو»  نوشته آقاي علي تيرزن و باز نشر آن در پايگاه خبري پيام دانش اوز و  همچنين مطالب تهيه شده توسط آقاي ابراهيم احمدي تحت عنوان « جاده مِربِط و ضرورت بررسي کارشناسانه » كه پايگاه  پيام دانش منتشر نموده و در پايگاه اوز امروز بازنشر شده است.

لازم بذكر است كه اينجانب مدت‌هاست كه ساكن اوز نمي‌باشم، اما مطالب  و خبرهاي كليه سايتهاي اوز بخصوص در مورد مسائل عمراني، رفاهي و شهري را با علاقه مطالعه وپيگيري مي‌نمايم. لذا در رابطه با طرح جاده مربط باعث شد اين مسئله با دقت و حساسيت بيشتر دنبال كنم و با استفاده از تصاوير  ماهواره اي گوگل ارت، مسير جاده ها را بررسي دفتري نمايم. از آنجائيكه ذهنيتي از مسير جاده مربط نداشتم موفق شدم تصويركروكي كلي مسير جاده مربط را از آقاي ابراهيم احمدي (همان تصوير ارائه شده در گزارش ايشان در پايگاه اوز امروز) قبل از انتشار آن دريافت نمايم (تصوير شماره۱).  با پياده نمودن تقريبي مسير جاده مربط بروي نقشه ماهواره اي گوگل ارت و همچنين بررسي ساير جاده هاي ارتباطي موجود از جمله جاده بلوكات و جاده اصلي لار، جهرم و شيراز، بررسي بيشتر بر روي آنها انجام گرفت. در اين رابطه براي درك بهتر موضوع، تصاوير مختلفي از اين مسيرها، موقعيت روستاها و بعد مسافت مابين روستاها در مسير جاده ها و تاحدودي تصاوير مسطحاتي و سه بعدي در حد امكان  را استخراج نمودم كه در ادامه ارائه شده است.

براي تصميم گيري در مورد انتخاب گزينه مناسب راه ارتباطي  اوز- جهرم- شيراز، يا مسير شمالي اوز به جهرم و شيراز سه گزينه يا مسير بشرح زير مورد بررسي قرار گرفته است.

                                                        

تصوير شماره۱

 

عناوين سه گانه گزينه هاي  مورد بررسي :

۱- مسير جاده اوز- جهرم – شيراز از طريق جاده موجود بلوكات

۲- مسير جاده اوز- جهرم- شيراز از طريق جاده مربط (دردست مطالعه)

۳- مسير جاده اوز- جهرم- شيراز از طريق جاده جديد پيشنهادي (جاده كهنه قديم – هيرم تلاقي با جاده موجود)

 شرح گزينه ها:

۱- وضعيت جاده مسير جاده اوز- جهرم – شيراز از طريق جاده موجود بلوكات

اين جاده آسفالته كه مدت زمان زيادي  است مورد استفاده مردم اوز و روستاهاي تابعه مي‌باشد بطول تقريبي  ۹۶ كيلومتر از اوز تا جويم  و از دوراهي كهنه جديد (شهرك) تا جويم  بطول تقريبي ۸۵ كيلومتر مي‌باشد كه جزئيات آن عبارتند از :

 • از اوز تا دوراهي كهنه جديد يا شهرك برابر با ۱۱ كيلومتر

 • از دوراهي كهنه جديد(شهرك) تا هيرم بطول ۴۰ كيلومتر مي‌باشد كه روستاهاي روستاهاي  كهنه جديد، اسلام آباد، كوره، هيرم در مسير اين جاده  واقع شده اند و  روستاهاي  هود، بيدشهر، گلار و قلات  نيز با فاصله كم تا نسبتا كم از جاده قرار گرفته اند.

 • از روستاي هيرم تا روستاي بختيارويه بطول تقريبي ۱۵ كيلومتر كه روستاهاي هيرم و بختيارويه را بهم متصل مينمايد و روستاهاي مارمه و بنارويه نيز بفاصله كمي از اين  جاده  واقع شده اند.

 • از روستاي بختيارويه تا بخش جويم بطول تقريبي ۳۰ كيلومتر كه روستاهاي بختيارويه، فرشته جان و بخش جويم را بهم متصل مي‌نمايد. همچنين روستاي دامچه نيز بفاصله كمي از اين جاده واقع شده است.

بنابراين مجموع طول مسير جاده بلوكات از دوراهي كهنه جديد(شهرك) تا جويم  مطابق محاسبات زير بالغ بر ۸۵ كيلومتر مي‌گردد.

۴۰+۱۵+۳۰=۸۵ km.

بخش عمده مسير فوق مربوط به محدوده حد فاصل روستاي كهنه جديد تا هيرم بطول ۴۰ كيلومتر مي‌باشد كه روستاهاي زير را تحت پوشش قرار مي دهد :

روستاهاي كهنه جديد، اسلام آباد، كوره، هيرم در مجاورت جاده و روستاهاي هود، بيدشهر، گلار و قلات با كمي فاصله از جاده واقع شده اند.

 روستاهاي فوق از نزديك ترين روستاهاي تابعه اوز مي‌باشند كه تنها راه ارتباطي آنها  به سمت  اوز و يا به سمت جويم، جهرم و شيراز مي‌باشد. اين جاده جمعيت نسبتا زيادي از ساكنان روستاهاي مذكور را تحت پوشش قرار ميدهد. مسير اين جاده از دوراهي كهنه جديد تا هيرم مطابق (تصوير شماره ۲ مسير سبز رنگ) بصورت لوپ يا U شكل  بوده  و طول آن برابربا ۴۰ كيلومتر مي‌باشد. U شكل بودن مسير جاده باعث شده است كه وسايط نقليه، مسافت نسبتا طولاني ۴۰ كيلومتري را طي نمايند.

همچنين در حوالي روستاي هيرم نيز مسير جاده داراي گردنه صعب العبور بوده و در نتيجه وقت زيادي از حركت و عبورومرور وسايط نقليه را در اين محدوده تلف ميشود.  برآورد مي‌شود طول مسير صعب العبور محدوده فوق حدود ۵ كيلومتر باشد كه منطقه‌اي حادثه خيز نيز مي باشد و تحت هر شرايطي لازم است اين محدوده در آينده توسط دولت،  منحرف يا اصلاح مسير و يا تعريض گردد تا علاوه بر بهبود ايمني جاده، موجب كاهش زمان مسافرت گردد.

از هيرم تا بختيارويه و از بختيارويه تا جويم نيز مسير مستقيم و نسبتا هموار مي‌باشد اما درصورت تعريض جاده و يا دوبانده شدن آنها، ايمني  جاده افزايش يافته و رفت و آمد در آن تسهيل گردد.

تصوير شماره۲

۲- وضعيت مسير جاده اوز- جهرم- شيراز از طريق جاده مْرٍبط=Merbet (در دست مطالعه).

جاده مربط يك مسير جاده خاكي قديمي است و قبل از اينكه ساير جاده هاي اسفالته در منطقه ساخته شود طي ساليان متمادي،  مردم اوز علاوه بر استفاده از جاده قديمي لار جهرم كه  در مسير آن با گردنه هاي نارنجي، بزن و چاه تيز مواجه بودند وسايط نقليه بومي اوز از جاده مربط نيز استفاده مي‌كردند. اما درطي دوسه دهه اخير با آسفالت شدن جاده هاي لار جهرم  شيرا و حذف بعضي گردنه ها و يا در مسير خنج وقير و كارزين و فيروزآباد شيراز كمتر شنيده شده است كه جاده مذكور مورد استفاده مردم ‌باشد، مگر اينكه افرادي در اين منطقه به فعاليتهايي از جمله  در زمينه كشاورزي فعاليت داشته باشند.

براساس نوشته هاي منتشر شده در پايگاههاي خبري مورد اشاره اوز، مسير جاده مربط بعد از سالها بحث و بررسي از ۵ سال قبل در دستوركارهيات امناي جاده قرار گرفته و «شرکت پارس چگالش» موظف به بررسي مطالعات طرح مذكور گرديده و ظاهرا نقشه هائي را نيز تهيه نموده است و به نظر ميرسد كه گزارشات فني و آلبوم  نقشه هاي مربوطه  شامل نقشه هاي توپوگرافي و طراحي و برآورد هزينه اجرائي تهيه شده باشد، اما تاكنون اطلاعاتي از آنها منتشر نشده است و يا در معرض ديد مردم قرار نگرفته است. البته گزارشات فني لازم است توسط افراد و كارشناسان ذيربط بررسي شود و در اين گزارش بايد چارچوبهاي فني، اقتصادي و اجتماعي آن مورد توجه قرار گيرد. بر طبق كروكي موجود، موقعيت مسير جاده مربط در تصوير شماره ۳ به رنگ قهوه اي نشان داده شده است و ابتداي اين مسير از  محل دوراهي كهنه جديد شروع گرديده و سپس در جهت شمال شرق و طي نمودن مسافت ۳۰ كيلومتري، در حوالي حدودا ۶ كيلومتري شرق روستاي شرفويه به جاده اصلي لار جهرم متصل مي‌شود. در مسير اين مسافت ۳۰ كيلومتر به غير از ابتدا و تا حدودي انتهاي آن هيچگونه روستائي تحت پوشش اين مسير قرار ندارد و يا بعبارتي فقط شهر اوز و روستاي كهنه جديد از اين مسير منتفع ميشوند. از اين نقطه تلاقي جاده مربط تا  جويم كه مقصد مشترك همه گزينه هاست نيز بايد مسافت ۳۰ كيلومتر در مسير جاده اصلي را طي نمود كه در اين حالت طول مسافت در اين گزينه از محل دوراهي كهنه جديد تا جويم درحدود ۶۰ كيلومتر  خواهد بود  كه اين گزينه از نظر طول مسير حدودا ۲۵ كيلومتر كوتاه‌تر از مسيرجاده بلوكات يا گزينه شماره يك خواهد بود، اما نياز به ساخت ۳۰ كيلومتر جاده با هزينه بسيار بالائي دارد ودر صورت احداث آن  از نظر اجتماعي نيز جمعيت زيادي ازساكنان روستاهاي بلوكات از اين جاده محروم خواهند شد و شايد بتوان گفت اين جاده نه تنها اوز از انزوا خارج نمي‌كند بلكه حتي منزوي‌تر  هم خواهد شد زيرا ارتباطات جاده اي كمتري در اين مسير صورت خواهد گرفت و جمعيت كمتري از آن استفاده خواهند نمود.

پروفيل طولي مسير جاده مربط بطول ۳۰ كيلومتر و رقوم ارتفاعي ۷۸۵ تا ۱۰۳۳ متر بوده كه بيش از ۱۰ كيلومتر آن در رقوم ارتفاعي بالاي  ۹۰۰ متر  مي‌باشد و مسير داراي شيب تند سرازيري و سربالائي يا بعبارتي داراي گردنه ميباشد كه از نظر رانندگي و استهلاك  ماشين، مورد استقبال رانندگان سنگين  و حتي اتومبيلهاي شخصي قرار نخواهد گرفت . پروفيل طولي مسير در  تصوير شماره ۴ نشان داده شده است.

 

تصوير شماره۳

 تصویر شماره ۴

 

۳-وضعيت مسير جاده اوز- جهرم- شيراز از طريق جاده جديد پيشنهادي(جاده حدفاصل كهنه قديم تا هيرم تلاقي با جاده موجود بطول تقريبي ۱۱ كيلومتر)

مسير پيشنهادي اين جاده در تصوير شماره ۳ به رنگ آبي تيره و در تصوير شماره ۴ به رنگ آبي روشن نشان داده شده است. طول مسير اين جاده  از دوراهي كهنه جديد تا جويم در قسمتهاي مختلف و در مجموع بشرح زير مي‌باشد:

 • فاصله دوراهي كهنه جديد تا كهنه قديم(جاده موجود) = ۷ كيلومتر

 • فاصله جاده پيشنهادي از كهنه قديم تا هيرم = ۱۱ كيلومتر

 • فاصله هيرم تا بختيارويه (موجود)= ۱۵ كيلومتر

 • فاصله بختيارويه تا جويم (موجود)= ۳۰ كيلومتر

۷+۱۱+۱۵+۳۰=۶۳ Km

جمع فاصله طول مسير از دوراهي كهنه جديد تا جويم مطابق ارقام فوق برابر با ۶۳ كيلومتر خواهد شدكه از اين مقدار فقط نياز به ساخت ۱۱ كيلومتر جاده جديد توام با تونل مي‌باشد. در اين مسير مردم روستاهاي كهنه جديد، قديم، هيرم، بختيارويه و بخش جويم در مسير جاده قرار دارند و مردم ساير روستاها از جمله كوره، اسلام آباد، گلار، هود و قلات، مارمه، دامچه، بنارويه در فاصله نه چندان دور از جاده اصلي قرار مي‌گيرند.

براي درك و استنباط بهتر و بيشتر از موقعيت و مسير جاده جديد حدفاصل كهنه قديم تا هيرم، تصاوير سه بعدي شماره ۵ و ۶ تهيه و ارائه شده است. در تصوير شماره ۵ موقعيت رشته كوه حدفاصل روستاي كهنه قديم و روستاي هيرم نشان داده شده است كه تونل مورد نظر در محل تلاقي جاده با رشته كوه مذكور مي بايد احداث شود.  در تصوير شماره ۶  مسير جاده مذكور به رنگ آبي روشن ترسيم شده است. در تصوير شماره ۷ نيز تصوير مشترك پلان و پروفيل مسير جاده جديد پيشنهادي ارائه شده است. در اين تصوير موقعيت و رقوم ارتفاعي مقطع عرضي كوه  نسبت به رقوم ارتفاعي  دامنه كوه و زمينهاي مجاور نيز ترسيم شده است.

تصوير شماره ۵

 تصوير شماره ۶

تصویر شماره ۷

خلاصه مقايسه سه گزينه :

با توجه به مطالب ارائه شده، خلاصه سه گزينه بشرح زير ارائه مي‌شود تا براساس آن بتوان نتيجه گيري لازم را بهتر صورت گيرد.

گزينه ۱ – راه بلوكات (راه موجود)

 • طول مسير از دوراهي كهنه جديد تا جويم = ۸۵ كيلومتر

 • تعداد روستا هاي تحت پوشش مستقيم جاده = كهنه جديد، اسلام آباد، كوره، هيرم، بختيارويه، فرشته جان و بخش جويم

 • تعداد روستاهاي مجاور يا تحت پوشش غير مستقيم = هود، بيدشهر، گلار، قلات و مارمه و دامچه و بنارويه

 • وضعيت راه در حال حاضر = در حال حاضر اين راه مورد استفاده مي‌باشد اما نياز به تعريض يا اصلاح مسير يا انحراف آن حداقل در ۵ كيلومتر منطقه حادثه خيز حوالي هيرم مي‌باشد

گزينه ۲- راه مربط (در دست مطالعه)

 • طول مسير از دوراهي كهنه جديد تا تلاقي با جاده اصلي لار جهرم= ۳۰ كيلومتر.

 • طول مسير از محل تلاقي جاده مربط با جاده لار جهرم تا جويم = ۳۰ كيلومتر كه بايد احداث شود

 • طول كل مسير از دوراهي كهنه جديد تا جويم = ۶۰كيلومتر

 • تعداد روستاهاي و مناطق تحت پوشش مستقيم= كهنه جديد و شهر اوز

 • تعداد روستاي مجاور يا تحت پوشش غير مستقيم = ندارد.

گزينه ۳- مسير راه پيشنهادي حدفاصل كهنه قديم تا هيرم تلاقي با جاده موجود

 • طول مسير از دوراهي كهنه جديد تا جويم = ۶۳ كيلومتر (كه ۱۱ كيلومتر راه شامل ۹٫۵ كيلومتر راه و ۱٫۵ كيلومتر تونل لازم است ساخته شود).

 • تعداد روستاهاي تحت پوشش مستقيم= كهنه جديد، كهنه قديم، هيرم، بختيارويه، فرشته جان، بخش جويم

 • تعداد روستاهاي مجاور يا تحت پوشش غير مستقيم = مارمه و دامچه و بنارويه مانند گزينه شماره يك مي‌باشد اما روستاهاي اسلام آباد، كوره، هود، بيدشهر، گلار، قلات با فاصله نسبتا بيشتر به اين جاده دسترسي دارند. اما مهمترين حسن اين گزينه در اين است كه با احداث راه جديدتا هيرم وسايط نقليه مسافربري بر حسب شرايط مي‌توانند در محل روستاي هيرم يا دوراهي كهنه جديد يكي از دو راه زير را انتخاب نمايند:

 • انتخاب از مسير موجود براي جابجائي مسافران روستاهاي اسلام آباد، كوره و گلار، بيد شهر قلات وساير مناطق مجاور

 • انتخاب مسير جديد مسير هيرم بسمت اوز و لار يا بالعكس از مسير دوراهي كهنه جديد بسمت هيرم، جويم، جهرم و شيرازبمنظور كوتاه تر نمودن مسير و زمان مسافرت.

  مزايا و معايب گزينه ها  

 • مسير جاده بلوكات:

 • محاسن جاده بلوكات :

 • اين مسير هم اكنون موجود ميباشد و مورد استفاده مردم اوز و روستاهاي تابعه و بلوكات مي باشد.و ظاهرا هزينه‌اي  براي ساخت اين جاده مطرح نمي‌باشدمگر براي تعميرات و يا اصلاح گردنه هيرم.

 • معايب جاده بلوكات :

 • طول مسير اين موجود ۸۵ كيلومتر مي‌باشد و در حال حاضر از ديد استفاده كنندگان نياز به تعريض و اصلاح مسيريا انحراف ۵ كيلومتر منطقه حادثه خيز هيرم را دارد كه بعلت مورد استفاده همگاني بودن آن و همچنين تنها راه جاده موجود بلوكات مي باشد قانونا ميتوان پيگير تامين بودجه لازم براي تعيمرات و اصلاح گردنه و مسير  بود زيرا كليه روستاهاي مسير را تحت پوشش قرار ميدهد و در صورت اجراي آن، مدت زمان  رفت و آمد را تا حدودي كاهش داده و مسير را جاده را  ايمن تر و سهلتر مي‌نمايد.

 • مهمترين عيب اين مسير زياد بودن طول مسافت جاده بطول ۴۰ كيلومتر مي باشد كه بصورت لوپ يا U شكل مي‌باشد و اين محدوده از دوراهي كهنه جديد تا روستاي هيرم قرار گرفته است كه  وقت زيادي از مسافرت را بايد در اين مسير طي نمود و علاوه بر اتلاف وقت، موجب افزايش هزينه سوخت  وسايط نقليه و استهلاك آنها مي‌گردد كه در اين رابطه باگران تر شدن بهاي سوخت كه روند آن درسالهاي اخير شروع شده است، موجب افزايش هزينه و كرايه حمل كالا نيز مي‌گردد.

 • در حال حاضر امكان دوبانده نمودن مسير مذكور در قسمت U شكل كه بعد مسافت را طولاني (حدود ۴۰ كيلومتر) را دارد  بسيار كم و دور از انتظار است كه دولت با توجه به محدوديتهاي مالي در اين زمينه سرمايه گذاري نمايد.

 • مسير جاده مربط :

 • محاسن جاده مربط :

 • مهمترين حسن اين گزينه در صورت ساخت آن، كاهش ۲۵ كيلومتري مسافت نسبت به گزينه شماره يك يعني مسير موجود جاده بلوكات مي‌باشد كه مدت زمان مسافرت را كوتاه مي‌نمايد و ميتواند در صرفه جوئي مصرف سوخت نيز تاثير بسزائي دارد. البته درمورد مسير گردنه آن و شيب زياد سربالائي آن مشخص نمي‌باشد و اطلاعي از آن در دسترس نمي‌باشد.نمونه آن ميتوان به مسير گردنه ««ورا»» در مسير اوز به خنج اشاره نمود كه تا كنون سه بار اين مسير اصلاح مسير شده است ولي تاكنون مسير دلخواه مردم احداث نشده است كه منجر به تصميم احداث راه چك چك توسط گراشيها شده است.

 • معايب جاده مربط :

۱- در مسير اين جاده در دست مطالعه هيچگونه روستائي به جز روستاي كهنه جديد و مردم شهر اوز از آن بهره مند نخواهند شدو روستاهاي موجود مسير بلوكات و ساير روستاهي موجود هم از دسترسي به اين جاده محروم خواهند شد. باساخت اين جاده كليه ارتباطات مردم روستاهاي بلوكات از اين جاده قطع ميشوند و در نتيجه باعث جدائي ارتباطات مردم روستاهاي تابعه با اوز مي‌شود. در شرايطي كه اوز خواهان ارتقاي خود مي‌باشد لازم است از جدائي با مردم روستاهاي تابعه خود از بعد اقتصادي فرهنگي و اجتماعي مردم روستاهاي جلوگيري نمايد.

۲-براي ساخت ۳۰ كيلومترجاده از نظر اقتصادي هيچگونه منافعي براي دولت ندارد زيرا منطقه مربط فاقد داشتن هرنوع قطب صنعتي، كشاورزي و يا جمعيتي تحت پوشش مي‌باشد. بنابراين دولت هيچگونه انگيزه اي براي سرمايه گذاري  بر روي آن ندارد و در صورت ساخت جاده توسط خيرين اولا هزينه بسيار بالائي دارد ثانيا پس از ساخت ساليان متوالي خيرين بايد هزينه تعمير و نگهداري از جمله  تخريب جاده و زير گذرها  ناشي از  وقوع سيلها و تعمير چاله و چوله ها و روكش آسفالت بايد بپردازندو يا بعبارتي بايد هميشه هزينه  آنرا پرداخت نمايند تا بتواند قابل استفاده باشد و درصورت عدم انجام آن موجب غير قابل بهره برداري شدن جاده مي‌شود.

۳- مسير جاده مربط مسير جذابي براي رانندگان بخصوص رانندگان وسايط نقليه سنگين نمي‌باشد زيرا  در يك محدود  نسبتا طولاني، جاده داراي شيب تند سرازيري و سربالائي يا گردنه مي‌باشد كه استهلاك وسايط نقليه را بالا مي‌برد و وسايط نقليه قادر نخواهند بود در مسير  سربالائي از سرعت كافي برخوردار باشند.

۴-در صورت ساخت اين جاده بخش زيادي از مسافت اين جاده در مسير جاده اصلي لار به جهرم است كه درآينده اين جاده بخاطر مواجه شدن با ترافيك سنگين آن، وسايط نقليه منطقه اوز مجبورند از ۳۰كيلومتر جاده اصلي حدفاصل جويم تا محل تلاقي با جاده مربط مورد استفاده قرار دهند. ضمنا در مصاحبه اي كه پايگاه اوز امروز سال قبل  با جناب مهندس محمد رفيع نامور كارشناس باسابقه  راه سازي انجام داده بود اظهار نظرش در  مورد مسير راه  مربط پاسخ داده بودند كه راه مربط فقط مي‌تواند مورد استفاده اهالي روستاي كهنه جديد و مردم اوز باشد و احداث آن بدلايلي كه ذكر نموده اند توجيه ندارد.

۵- با توجه به نبودن هيچگونه روستائي  در طول مسير جاده ۳۰ كيلومتر، امكان امنيت اين مسير از نظر امدادي، امنيتي  و رفاهي از بزرگترين معايب اين گزينه مي‌باشد.

مسير جاده پيشنهادي (احداث جاده حدفاصل كهنه قديم تا هيرم تلاقي باجاده موجود) :

 • محاسن جاده پيشنهادي :

 • طول مسافت جاده پيشنهادي حدفاصل دوراهي كهنه جديد تا جويم بميزان ۶۳ كيلومتر مي‌باشد كه از نظر طول مسافت جاده مربط تا جويم كه ۶۰ كيلومتر مي‌باشد برابري  مينمايد يعني نسبت به گزينه شماره يك يا جاده بلوكات حدود ۲۲ كيلومتر جاده را كوتاهتر مي‌نمايد

 • طول مسير جاده مورد نياز براي ساخت در اين گزينه ۱۱ كيلومتر مي‌باشد درحاليكه در مسير جاده مربط بايد ۳۰ كيلومتر جاده احداث شود .

 • هزينه ساخت ۱۱ كيلومتر شامل ۹٫۵ كيلومتر جاده و ۱٫۵ كيلومتر تونل هزينه كمتري در مقايسه با ۳۰ كيلومتر جاده مربط خواهد داشت و يا حداكثر برابر خود بود. البته بايد يادآوري شود كه هزينه ساخت هركيلومتر تونل چندين برابر و حداكثر تا ۱۰برابر هزينه ساخت جاده مي باشد كه در اين صورت لازم است بررسي كاملتري صورت گيرد.

 • در اين مسير كه در محدوده بخش وسيعي از مسيرجاده بلوكات واقع شده است جمعيت بسيار زيادتري در مقايسه با جاده مربط را تحت پوشش قرار مي دهد كه اسامي روستاهاي تحت پوشش قبلا به آن اشاره شده است.

 • با توجه به قرار گرفتن اين گزينه در مسير جاده اصلي بلوكات، امكان تامين بخشي از هزينه هاي اجراي اين طرح، توسط دولت وجود دارد زيرا اين مسير موجب كاهش مسافت و هزينه سوخت و استهلاك وسايط نقليه عبوري و كاهش حمل كالا مي‌گردد.

 • درصورت اجراي اين گزينه توسط دولت بصورت كامل يا مشاركتي با خيرين ، در آينده هرگونه هزينه بهره برداري و نگهداري و تعميرات در تعهدات دولت خواهد بود، چون بخشي از راه اصلي بلوكات بوده و تعدادزيادي روستا را تحت پوشش خود قرارداده است.

 • درآينده با توجه به افزايش جمعيت و توسعه روستاهاي مورد اشاره و افزايش رفت و آمد وسايط نقليه و همچنين سنگين تر شدن ترافيك جاده اصلي جهرم به لار، امكان تعريض يا دوبانده شدن جاده جويم به اوز بعنوان مسيري براي سرريز جاده اصلي نيز وجود دارد.

 • در صورت احداث تونل در اين مسير موجب مي‌شود كه توجه دولت به اين مسير بيشتر گردد زيرا بعد مسافت و توسعه روستاها و از همه مهمتر از بعد گردشگري در مجاورت تونل كه درياچه هيرم واقع شده است ميتواند نقش مثبتي داشته باشد. ضمنا در محل روستاي هيرم و همچنين دو راهي كهنه جديد،  جاده به يك دوراهي مهم جديدي تبديل مي شود كه براي وسايط حمل و نقل عمومي، امكان انتخاب مسير براي جابجائي مسافر نيز  خواهند داشت تا بر حسب ضرورت،  نياز مسافران  نيز برآورده نمايند.

 • معايب جاده پيشنهادي :

 • تنها عيب اين گزينه حذف تعداد از روستاهاي مسير بلوكات مي‌باشد اما در مقايسه با مسير مربط از شرايط بسيار بهتري برخوردار است وتعداد كمتري روستا از مسير اصلي فاصله پيدا ميكنند. اما همانگونه كه در آخرين رديف مزاياي اين گزينه توضيح داده شد، كماكان وسايط حمل و نقل عمومي مسافربري از جمله اتوبوسها و يا ساير اتومبيلهاي كرايه براي كسب درآمد و امرار معاش از مسير بلوكات نيزاستفاده خواهند نمود كه دراين صورت جاي نگراني نمي‌باشد

نتيجه گيري :

با توجه به توضيحات ارائه شده در قسمت اصلي گزارش و همچنين در قسمتهاي خلاصه گزينه ها و مزايا و معايب هريك از آنها، به نظر اينجانب انتخاب گزينه مسير پيشنهادي شماره ۳  بدلايل زير منطقي تر مي‌باشد و لازم است توصيه و پيشنهادات اينجانب در ادامه مورد توجه قرار گيرد.

 • كاهش ۲۲ كيلومتري طول مسير  جاده

 • كاهش هزينه ساخت جاده بطول ۱۱ كيلومتر

 • تحت پوشش داشتن جمعيت بيشتري نسبت به مسير جاده مربط

 • امكان مشاركت بيشتر دولت، خيرين اوز و روستاهاي برخوردار

 • هموار بودن و مستقيم بودن  و آبادتر بودن مسير بعلت تعدد بيشتر روستاها.

 • مسير كلي اين جاده از دوراهي كهنه تا جويم از مسير نسبتا خوب، مستقيم و هموارتر و آبادتر برخوردار مي باشد.

 • اجراي اين گزينه از نظر زيست محيطي نيز هيچگونه آسيبي به درياچه هيرم وارد نخواهد كرد بلكه بعلت واقع شدن مسير جاده دور از مسير درياچه موجب بهبود آن نيز خواهد شدو در آينده ميتوان با اتخاذ تمهيداتي نسبت به ارتقاي كيفي درياچه اقدام نمود كه از حوصله اين گزارش و مقاله خارج مي‌باشد.

توصيه ها و پيشنهادات :

ازآنجائيكه اين مطالعه در حد مرحله شناخت و در حد كار دفتري اينجانب مي‌باشد، لازم است مسير اين گزينه و پيشنهاد،  توسط يك مهندسي مشاور راه  بيطرف و در صورت امكان به غير از مشاور قبلي بر حسب صلاحديد هيات امنا با استفاده از نقشه هاي بزرگ مقياس و بازديد هاي صحراني و ميداني مورد مطالعه امكانيابي (فاز يك) قرار گيرد و سپس در صورت تائيد آن نسبت به انجام مطالعات نهائي يا طراحي نهاني اقدام شود. تهيه نقشه بزرگ مقياس  و مطالعات ميداني و حفاري ژئوتكنيك مسير تونل بمنظور انتخاب مسير بهنيه، انتخاب مسير بهينه تونل، مقطع تونل و همچنين كاهش طول مسير جاده وهمچنين تونل الزامي است. به نظر ميرسد كه شركت پارس چگالش فقط براساس وظيفه واگذار شده به آنها از سوي هيات امنا، موظف به بررسي مطالعه مسير جاده مربط كه ساليان متمادي پيش زمينه ذهني هيات امناي آنها بوده است، انجام داده است و دست مشاور براي انجام مطالعه جامع تر  و بررسي امكانيابي ساير مسيرها  باز نبوده و يا بعبارتي دردستور كار شركت مذكور نبوده است. در مجموع بايد نقشه هاي مسيرهاي جاده مربط و جاده جديد پيشنهادي بر روي نقشه هاي با قطع A1  ارائه و نشان داده شود . در حال حاضر كروكي مسير ها بر روي تصاوير در قطع A5  يا كوچكتر ارائه شده است و از دقت كافي برخوردار نمي‌باشد تا بتوان  در مورد آنها به نحو احسن توضيح داده شود.

درصورت تائيد گزينه پيشنهادي و اجرائي شدن آن،  درآينده شاهد ساخته شدن يك تونل در حوالي اوز خواهيم بود كه نام آن را «تونل اوز» يا «تونل كهنه قديم يا تونل هيرم» خواهند گذاشت و مسير راه جديد پيشنهادي را نيز ميتوان «راه كهنه جديد به هيرم» را نامگذاري نمود.

در پايان به بخشي از مصرع يك بيت رباعيات خيام اشاره مي‌نمايم كه راه نه اين است و نه آن. امروزها «اين» و «آن» زياد بر سر زبان‌هاست. «اين» اشاره به راه بلوكات و «آن» اشاره به راه مربط مي‌باشد.

درپايان از كليه عزيزان دلسوز و بخصوص اعضاي هيات امناي جاده مربط تقاضا مي‌شود بدون هرگونه رودربايستي نظرات موافق، مخالف و يا نقايص يا پيشنهادات خود در رابطه با اين گزارش در قسمت نظرات بصورت كامنت يا ارائه گزارش جداگانه بصورت تجزيه و تحليل و يا بصورت تلفني با اينجانب ابراز نمايند. بسيار خوشحال خواهم شد از نظران منطقي همشهريان و كارشناسان بهره مند شوم تا اطلاحات لازم صورت گيرد. زيرا در صورت اجرائي شدن چنين تصميمي كه بسيار هزينه بر، زمان بر ميباشد هرگونه اشتباهي در اجراي آن برگشت ناپذير مي‌باشدوحتما بايد مورد بررسي كارشناسي توسط كارشناسان فن قرار گيرد.

 • * كارشناس ارشد مهندسي آبياري و هيدروليك از دانشگاه شيراز و دانشگاه دلفت هلند.

 • *سابقه بيش از ۳۳ سال در زمينه طراحي شبكه هاي آبياري و انتقال آب در پائين دست سدهاي ايران در بزرگرين مهندسي مشاوركشور وابسته به وزارت نيرو.

 • *سابقه چهار سال تدريس در دانشگاه بعنوان دستيار فني در دانشگاه شيراز در دوره كارشناسي ارشد.

 • *يك سال فعاليت در زمينه پژوهشي در مركز پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور مركز شيراز وابسته به وزارت علوم

 • *سه سال فعاليت در بخش تعاوني.

 

 

 

 

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

28 Responses to “بررسي جاده مربط، بلوكات و مقايسه آنها با جاده جديد پيشنهادي مسير كهنه قديم – هيرم تلاقي با جاده موجود”

 1. ناشناس گفت:

  این گفتار کارشناسی ترین گفتار در این زمینه بود که تاکنون دیده ام. مسیر پیشنهادی شماره ۳ به نگر پسندیده ترین باشد. بازم باید روی این مسیرها کار کرد تا مسیر را کمتر کرد و با کمترین آسیب به روستاهای بخش.

 2. شهروند اصيل اَوَز گفت:

  با سلام و تبريك عيد سعيد فطر.
  جناب مهندس صمدي عزيز گزارش شما را با دقت تمام مطالعه كردم و ضمن تاييد مطالب ارائه شده از سوي شما اميدوارم هيات امنا ي جاده مربط كه البته براي مردم زياد شناخته شده نيستند نيز بدون تعصب مطالب دلسوزانه ي شما را مطالعه كنند و عوام را با ترانزيت،راه آهن و رساندن بيمار به شيراز و…. فريب ندهند.
  هيات امنا مربط حداقل يك گزارش مقدماتي و ابتدايي مثل اين تا حالا ارائه نداده اند

 3. ناشناس گفت:

  درود بر استاد صمدی به خاطر ارائه ی چنین مطلب کارشناسی شده ودقیقی ای کاش دراوز کار به کاردان سپرده می شد وافراد غیر متخصص در راس کار قرار نمی گرفتند و قبل از تز دادن جوانب کار و مزایا ومعایب طرح ها را دقیق مورد ارزیابی قرار می دادند

 4. اوزی. ازشیراز گفت:

  با تشکر از دلسوزی. وعلاقه شما به. اوز. به نظر میرسد. بهترین. بررسی وکار. کارشناسی را شما. ارایه. داده اید.امیدواریم که. هییت امنا. ودیگر. مسولین. دراوز. بدون. غرض. وصادقانه. پیشنهادات. شما. را مورد توجه. قرار دهند. چون. با این. اطلاعات. جاده. مربط. مقرون به صرفه. نیست. وجاده ای. تنها. وبدون. عبور. از. روستاها. می. باسد. وشاید موجب. مخالفت. روستاهای. بخش. اوز. شود. که. اینکار. برای ما. اوزیها. که. ارتباطات. زیادی. با مردم. بلوک. داریم. خوب. نیست. وبرای ما. هزینه. اجتماعی. زیادی. دارد. موفق باشید

 5. محمد گفت:

  بسیار عالی بود .
  در این طرح تمام معایب و محاسن در نظر گرفته شده بود .
  از مسئولین سایت اوز امروز هم بی نهایت سپاسگذاریم .
  خواهشمندیم مطالب بیشتری را از مهندس صمدی در سایت قرار دهید .

 6. ابراهیمی. از بندر گفت:

  اطلاع جالبی به مردم. اوز. داده اند با این حساب. جاده مربط چندان دردی. ازمشکلات. اوز حل. نمی کند. وبهتر است که جاده. فعلی. را ترمیم. ووسیع تر کنند. وگردنه. هیرم. را. بازسازی وپهن تر نمایند. تا همه. روستاها. از ان استفاده. نمایند. تا وحدت مردم. حفظ. شود. جاده. مربط. دربیابانها. وبدون. هیچ. روستایی است. فعلا که. اوز به. روستاهایش بیشتر. نیازمند. است

 7. کارمند بانک اوزی گفت:

  جاده توسعه وابادی به همراه دارد وهرچه تعداد جاده ها بیشتر باشد ارتباط مردم بهتر صورت میگیرد اما در شرایط فعلی از نطر اولویت بندی از سه مورد پیشنهادی الویت باید جاده فعلی بلوکات باشد که همه روستاها را به هم متصل میکند وباید انرا بازسازی ووسیعتر وایمن تر کنیم ودر مرحله بعدی جاده مربط است با تشکر

 8. ابراهیم از کهنه اوز گفت:

  طرح جاده گهنه هیرم که احتیاج به تونل حدو ۲ کیلومتری دارد کار مروم نیست وتنها از عهده دولت بر می اید ودولت هم که فعلا ابن هزینه ها را نمی کند بنابرین این جاده تقریبا از عهده مردم بر نمی اید

 9. اوزی گفت:

  از مهندس صمدی که باارایه چنین مقاله ای علاقمندی خود را به زادگاهشان به اثبات رساندند سپاسگزار هستم

 10. مهندس عمران گفت:

  ویژگیهای این مقاله۱-کاملا فنی و بدون غرض ۲-احساساتی نبودن ۳-ارایه پروفیل طولی و کدهای ارتفاعی۴-از همه مهمتر که بنده در جریان نبودم وجود سرازیری و سراشیبیهای متعدد در مسیر مربط

 11. ناشناس گفت:

  نخست باید دست مریزاد گفت به نویسنده گرامی درباره این مسئله مهم. این نوشته بهترین نوشته تاکنون نوشته شده در درباره ای این مسئله بود که دیدم.

  هزینه چند بخش میشود:

  ۱- هزینه مالی: که ۱۰۰% چه راه مربط که چه کهنه قدیم هزینه آن بسیار بالاست. یافتن بودجه برای این کار بسیار سخت است.

  ۲- هزینه سیاسی: با سختی زیاد باید مسئولان استان را راضی کرد که همراهی کنند. جدا از آن این نیز زمان بر است و انرژی میخواد.

  ۲- هزینه اجتماعی: که این هزینه را یک جامعه شناس تا اعماقش درک میکند. این هزینه گران ترین و آسیب زننده ترین است. چون چه راه مربط چه راه کهنه قدیم، شمار بسیار بالای روستا ها را عملا پرت میکند به یک گوشه. اگرچه راه قدیم کهنه کمی از این دید بهتر است ولی باز هم این دور افتادی رخ میدهد. پس از مردمان آن روستاها سخت از ما دلخور میشوند و این هزینه زیاد اجتماعی دارد. در حال حاضر زدن راه نوین هرگز درست نیست. جدا از آن فقط حدود ۲۰ کیلومتر مسیر کوتاه میشود اگر مسیر ۶۰ کوتاه میشد، شاید این کار پسندیده بود. برای ۲۰ کیلومتر اصلا درست نیست که این همه دردسر درست کنیم.

  بهتر است مسیر کنونی به گونه اصلاح شود تا درصد خطرناکی آن کم شود و مردمان روستا ها نیز از ما دلخور نشوند تا هزینه گران اجتماعی نپردازیم.

 12. ناشناس گفت:

  تاکنون چندین مقاله با موضوع های مختلف در این سایت مطالعه کرده ام اما هیج یک این کونه از سر خلوص نیت وصادقانه نوشته نشده بود کاملا مشخص است که نویسنده فردی دلسوزو اهل تحقیق و تفحص می باشند .
  خداقوت جناب مهندس صمدی

 13. فرهاد محمودا گفت:

  جناب اقای صمدی دستتان درد نکند با این زحماتی که برای روشن شدن موضوع جاده مربط انجام دادید . بی تعارف و با استنادات خوب و درست مشخص نمودید که جاده مربط نه تنها برای اوزیها صرفه ای ندارد بلکه بسیاری از روستاهای مسیر کنونی بخش اوز از ارتباط جاده ای با ما حذف میشوند . انها که خودر را هئیت موسس نامیده اند یا اصرار زیادی بر ساختن این جاده دارند بهتر است به این مقاله و مستندات ان توجه کنند . نمیشود خودخواهی عده ای را جایگزین منافع مردم اوز و بخش اوز کنیم . ما حق نداریم دم از ارتقا اوز بزنیم اما روستاهای تابعه خودمان به خاطر یک جاده که منفعتی برای ما انچنان ندارد قربانی کنیم .
  مجددا از اقای صمدی برای ارائه این مطلب تشکر میکنم و نیز از اقای احمدی که نشریه و وب سایت خودرا برای تنویر افکار عمومی قرار داده اند نیز تشکر میکنم

 14. خصری از شیراز گفت:

  از اقای صمدی که خیلی روشن وصعیت جاده مریط را روشن توصیح دادند تشکر میکنیم احداث جاده مربط درشرایط فعلی چون سبب دوری سایر روستاهای منطقه از اوز میشود وایجاد اختلاف بین اوز وبلوکات میشود به صلاح نیست واین جاده مربط چندان راه اوز را نزدیکتر هم نمیکند ودر مسیر ان هیچ روستایی هم نیست وهزینه انهم زیاد است

 15. جمعی از همشهریان از دبی خطاب به مهندس صمدی گفت:

  باتشکر از ارایه این مطلب که به روشنی وبا احساس مسولیت مدنی وعرق به زادگاه انرا تهیه وبه اطلاع همه همشهریان ودلسوزان منطقه. رسانیده اید به نظر میرسد در شرایطی که. اوز در انتظار. ارتقای به شهرستان است وما احتیاج به. وحدت با برادران در روستاهای مجاور داریم. واز طرف دیگر. چون جاده مربط در شرایط فعلی دولت به خاطر اینکه. روستایی در مسیر ان نیست. ودولت با مشکل اقتصادی درگیر است بابت انهزینه ای. پرداخت نمی کند. باید. فکر خودمان. را برای بهسازی وترمیم جاده فعلی اوز کوره. جویم. بگذاریم. وبا ترمیم. ووسعت ان جاده را تکمیل. نماییم از اقای مهندس صمدی. درخواست. داریم که این کار مهم. وبررسی. را. در کلیه. روزنامه ها ونشریات وسایتهای منطقه. را نشر. وباز تاب. دهند. تا همگان. در جریان قرار گیرند. واز کسانیکه. در اوز کار خبر نگاری میکنند. این. وظیفه مهم. را عملی. سازند. با تشکر از همه. دلسوزان به شهرمان. اوز

 16. محمد بیطرف گفت:

  متاسفانه بازهم تعصب و دلیل تراشی به ظاهر ۲۰کیلومتر کوتاه میسه ولی رفتدوبرگشت انرا در نظر بگیرید واقعا این مورد به جاده اوز دوراهی ارد گردنه ورا هم ایراد بو د ولی واقعا همان ده یا بیست دقیقه جان خیلی ها رانجات و از کشته ها براثر خواب الودگی نجات داده خواهشا اینفدر تاثیرات اجتماعی منفی واسه بلو کات قید نکنید فکر پیشرفت باشین و راهها ترانزیتی منطقه تا این همه کامیون واتوبوسها مسیر اوز گراس و لار یا خنج دور نزنند منصفانه ایده هاتون بیان کنید و در دراز مدت اثرات این طرح خصوصا جاده اوز کهنه هیرم بررسی و کمیته تسکیل بشود و حتی نیاز به هیات امنا مجرب و قوی حتی صندوق و حسابی باز بشه جهت ان واقعا بلایای جاده ها ما بیشتر از جنگ شده و کمیته خیرین جاده ساز در این دوران از کمیته خیرین مدرسه وبیمارستان و مسجد اولی تر بنظر میاد.‌مطمین باشید دولت هم حمایت خواهد کرد البته اگر مانند قبل و این وصف بلوکات اطراف و حاشیه ای نباشد چون سود ان عاید دولت بخاطر صرفه جویی انرژی شامل دولت هم خواهد شدامیدوارم این احساسات قومیتی و بلوکات و نارضایتی روستاها تابعه و…کنار بگذاریم وفکر پیشرفت منطقه باشیم .انشاءالله

  • ناشناس گفت:

   در پاسخ به شما محمد بیطرف:
   کدام ترانزیت؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   تا جاده لار به جهرم هست کی کامیون و…. از لار میآیند به این مسیر؟؟؟؟؟؟ نظر شما کاملا اشتباه است و اطلا هم بیطرف نیستید. جاده مربط اساسا هیچ سودی ندارد و فقط دردسر ساز هست همین.
   همین جاده کنونی باید ترمیم و بهتر شود همین.

 17. فتحی گفت:

  مطلب بسبار جالبی بود تشکر می کنم از جناب مهندس صمدی که اطلاعات خوب ومفیدی در خصوص طرح جاده مربط وبلوکات ارائه دادند و روشنگری خوبی نمودند.متاسفانه تا کنون طرفداران طرح تنهابه بعد مسافت توجه داشتن وتاکیدشان هم بیشتر در خصوص کاهش بعد مسافت بوده است وخروج از انزوا در صورتی که کاهش بعد مسافت همراه با ایمنی بیشتر ،کاهش ترافیک،کاهش استهلاک وسایل نقلیه ، کاهش تصادفات به لحاط ایمنی بیشتر ،مسائل زیست محیطی .‌‌وتوجه به بعد اجتماعی آن بسیار حائز اهمیت است که نزد طرفداران طرح شاید اصلا ویا کمتر مورد توجه بوده است ویا در صورت توجه هیچ وقت نظر کارشناسی ارائه نداده اند به هر حال ساخت وبهره برداری از جاده ها در صورت نبود توجه کافی به ابعاد مختلف آن از جمله روستاهای تابعه می تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند که برآیند آنها بر تحقق هدف عمده ی توسعه پایدارقطعا تاثیر گذار خواهد بود .با تشکر از جناب مهندس صمدی و سایت اوز امروز

 18. محمد گفت:

  باسلام در پاسخ به آقای بیطرف ،
  بایستی عرض کنم که مهندس صمدی از دید یک کارشناس خبره و دلسوز به زادگاهشان این مطلب را برای روشن شدن افکار عمومی به رشته تحریر درآورده اند ، و تمام محاسن و معایب را با هم در نظر گرفته اند ، درحالی که شمافقط کوتاه شدن مسیر آنهم به میزان ۲۰ کیلومتر را مطرح نموده اید ، این در حالیست که مهندس صمدی معایب مسیر فعلی را هم یادآوری کرده اندو اصلاح مسیر فعلی را به عنوان یکی از گزینه ها بیان نموده اند، بهتر است که سعی کنیم از وجودچنین افرادی درشورای شهر برای پیشرفت اوز استفاده نمائیم . از سایت اوز امروزخواهشمندیم حتما با مهندس. صمدی گفتگوی رادر این زمینه داشته باشند و مصاحبه ای را با ایشان انجام دهند.
  به امید موفقیت برای شهر عزیزمان اوز .

 19. ناشناس گفت:

  دوستان بهترین ایده از دوستان قبلا فرستادن کخ خواندن ان ۶ر ادم منطقی و ببطرفی را قانع میکند که آینده نگر و بی تعصب باشیم وبیندیشیم و فکر پیشرفت ورفاهدهمگان باشیم نه منافع شخصی و گروه خاص و روستا ویا جند روستا ….هرقدمی برداشته شود عالی است چه برسد به ایجاد راه و خروج و دخولی جدید شهر هزاران امکانات مفید از آن کسب میشود جاده مربط تنها مختص استفاده اوز و اوزیها نیست کل منطقه از آن بهره مند میشود کسانیکه در روستاهای اطراف مخالف این جاده اند آیا کارشناسند ؟ آیا تخصصی در امر راه سازی دارند؟ سید عبدالله هاشمی با همکاری جهادسازندگی اگر اشتباه نکردم الله تعالی جزای خیرش دهد جاده صحرا به روستاهای کهنه تا هود آسفالت کرد کاری بسیار خدا پسندانه و مردم پسند الله تعالی در میزان حسناتش سنگینی کند بعد از چندین سال که تقریبا راه اصلی شده هنوز جاده دوطرفه است همه هم راضی اند حالا گفته شده دوبانده میشود که ان شاءالله بزودی بشود باز هم چند سالی دیگر بطول می انجامد . جاده مربط نیز مهم اولش که ایجاد بشه و دوبانده شدنش هم ان شاءالله انجام میشه مهم استارت زدنشه . حتی میشه از اولش با شروع کار دوبانده انجام داد که دو خرجه نشه و با گذشت زمان تورم در هزینه آن تاثیری نگذارد . قلات دارد جاده ای از کفه صحرا میکشد که قلات از بن بست خارج میشود . جاده ای که خیر متقبل شده و درست از کفه صحرا و از دل دریایی صحرا به قلات وصل میشود . آیا کسی دخالت کرد که چرا چنین و چنان میکنید ؟ نمیشد اون مبلغ چند میلیارد تومانی از همان ورودی قلات خرج کرد و بولواری با چراغانی عالی با پارک حاشیه های زیبا در دو طرف بنا کرد ؟ یا با اضافه کردن مبلغ هزینه کلا اون کوهی که مانع دید قلات است که قلات را به پشت قرار داده صاف کرد که هم زمین مسطحی گیرشان بیاد و هم قلات را شفاف قابل دید باشد؟ حالا که جاده مربط برای عموم است مخالفت میشود که مثلا فلان روستا به قهقرا میرود . الحمدلله و تبارک الله همه میدانیم اهل روستاهای ما چه اونایی که در شمال اوز قرار دارند چه در غرب اوز ( فیشور ) اکثرشون خلیج رو هستند اگر میخواستند میتونستند هر کدامشون فقط برای روستایشون خدمت کنند و بهترین امکانات را برای روستاشون مهیا کنند که مستقیم این کارهای مفیدشان به خودشان بر میگشت . الان ببینید به نسبت اهالی این روستاها که ماشاءالله صاحب سنتر و ابراج و مارکهای مختلف هستند چکار عمده ای برای رویتاهایشان کردند؟ جز اندک شمار . ولی الان برای جاده مربط مخالفت میکنند . اینو در نظر داشته باشیم ارتقاء اوز ارتقاء منطقه و ده و روستاست . بلا شک . چه جاده ای ساخته بشه چه خدماتی دیگر انجام گیرد. همه یک قاعده در نظر داشته باشیم . ا- همیشه پول نیست . ۲ – همیشه همت نیست . خیلی وقتها پول هست همت نیست . خیلی وقتها هم همت هست پول نیست . و الان افرادی بلند قامت و با همت آستین بالا زدند برای ارتقاء و خدمات جدید و ایجاد جاده مربط و امثال آن همیشه این بلند قامتان نیستند که آستین بالا بزنند . قدر این وقتها را بهتر و بیشتر بدانیم.
  و من الله التوفیق

 20. اکبری از کهنه گفت:

  با سلام خدمت اوزی ها نظر من مسیر راه مربط خوب و عالی میباشد ولی جون هزینه جاده مربط و تونل و طول مسیر دور تر خواهد شد و میتوان از مسیر کهنه به هیرم رو انتخاب کرد جون هزینه همان ولی راه نزدیکتر خواهد بود و هر دو روستا و در مسیر بعد هیر جند روستا هم پوشش میدهد و مورد نظر دولت خواهد بود ولی جاده مربط بیشتر از بیابان خواهد بود

 21. سبز علی زنده باد گفت:

  جاده کهنه به هیرم واقعا عالیه

 22. رحاب گفت:

  سلام به چند دلیل موافق جاده مربط نیستم.
  ۱…هزینه بلا…
  ۲…ناراحتی وتفرقه اندازی بی مردم اوز وروستاهای در مسیر…۳…متضرر شدن افرادی که در مسیر قبلی سرمایه گذا ی کردن…۴…بهتر است با هزینه کمتر جاده فعلی دوبان ه شود که ناخود آگاه زمان مسیر نه طولش کمتر میشه. ومن الله التوفیق.

 23. ابراهیم گفت:

  باسلام وتشکر گزینه ۱ ازدوراهی کهنه تا هیریم کاملا راهکارخوبیه وتردد زیاد وسیله نقلیه باعث فرسودگی اسفالت شده اگه اینکارو در اولویت قرار بدین بهترین کاره ومورد استفاده همه میباشد وهیچ دلخوری هم بوجود نمیاد باتشکرفراوان

 24. ناشناس گفت:

  با سلام و خسته نباشيد به همه دست اندرکاران و خیرین محترم
  نظر پیشنهادی بنده هم ترمیم و دوبانده کردن جاده فعلی بلوکات هست .زیرا که زیرساخت مسیر مشخص و تمام روستاهای بلوکی را به هم وصل میکند
  با تشکر از آقای صمد
  صالحی از گلار

 25. ناشناس گفت:

  باسلام
  مثل اينكه عده اي دنبال مطرح كردن خود و بردن منافع مالي هستند و اصلا وحدت و همدلي بخش اوز برايشان مهم نيست، لطفا يك بار براي هميشه دست از تعصبات كوركورانه برداريد و اگر پول و همت داريد مسير كنوني را اصلاح كنيد و بيش از اين خود را از مردمات بلوك دور نكنيد كه بي شك دود ان به چشم شهر اوز خواهد رفت نه روستاهاي ان زيراكه چه مربط ساخته شود و چه ساخته نشود روستاهاي قلات، اسلام آباد، گلار، كوره، بيدشهر و هود از مسير كنوني تردد خواهند كرد و تفاوت ساخته شدنش در اين خواهد بود كه بعضي ازين روستاها تلاش خود را خواهند كرد تا از زير مجموعه ي اوز خارج شوند. تشكر ويژه هم از مهندس صمدي عزيز براي بررسي علمي و بدون تعصب اين مسيرها.
  حق جو و حق طلب باشيم.

 26. ناشناس گفت:

  گزینی ۱

 27. عبدالصمد صمدي گفت:

  ازكليه همشهريان و علاقمندان عزيز اوز و توابع كه گزارش يا مقاله بنده را بدقت مطالعه نموده و بادرج نظر و كامنت اظهار لطف و محبت نموده اند و نظرات موافق و مخالف نسبت به گزينه هاي مختلف داده اند كمال تشكر را دارم. اميد است كه گزارش تهيه و ارائه شده از سوي كارشناسان فني و هيات امنا جاده مربط و ساير مسولان منطقه، بيشتر مورد بررسي هاي فني و كارشناسي قرار گيرد تا بدور ار هرگونه تعصب و نظرخاصي، گزينه يا گزينه هائي كه مفيد تر تشخيص داده ميشود به اجرا گذاشته شود. هدف بنده بيشتر روشنگري و ارائه مزايا و معايب هريك از گزينه هاي مطرح ميان افكار عمومي مردم بود و خواستم خيرين بودجه خودرا بيهوده در راه يا مسير غير ضروري و پر هزينه مصرف نكنند كه اين كار ميتواند صرفه جوئي‌هاي چند ميلياردي براي خيرين در بر داشته و بودجه صرف جوئي شده حاصل از اينكارميتوان صرف ساير اقدامات عمرانينمايند. از جمله اقدام مثبتي كه در بررسي گزارش اينجانب صورت گرفت، كشف مسير كهنه قديم به هيرم بود كه تاكنون هيچ كارشناس و فردي متوجه وجود چنين گزينه اي نشده بود و جا داشت مورد توجه خاص قرار مي‌گرفت زيرا با احداث يك راه ۱۰ كيلومتري كه يك كيلومترآن تونل مي‌باشد (البته در ادامه بررسيها بعد از ارائه گزارش، مسيرتونل به بك كيلومتر كاهش ميبابد) بجاي ۳۰ احداث كيلومتر جاده مربط، حدود ۲۵ كيلومتر مسيرجاده موجود را كوتاه مينمايند ومحروميت روستاها در دسترسي به جاده گزينه كهنه قديم به هيرم و تونل هم نسبت به گزينه جاده مربط به حداقل ميرساند . البته مطالعات تكميلي گزارش فوق نيز دردست تهيه ميباشد و اميدوارم بتوانم در مورد ساير راههاي منطقه نيز اشاراتي داشته و آنها را مورد بحث وبررسي بيشتر قرار دهم. البته بررسي كامل هرگزينه اي لازم است توسط مشاوران فني راه سازي كه انتخاب مي‌گردند صورت گيرد.البته دوبانده كردن جاده موجود بلوكات و حذف گردنه هيرم توسط خيرين اوز و توابع ميتواند بر حسب ضرورت فوري اقدام شود زيرا وجود جاده عريض و دوبانده و ايمن از ضروريات امروز مردم مي‌باشد.

  در مورد انتشار مقاله درساير سايتهاي خبري و نشريات ازنظر اينجانب هيچگونه محدوديتي وجود ندارد وهمه سايتهاي خبري ميتوانند مورد استفاده و بازنشر نمايند.حتي دانشجويان در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد نيز ميتوانند بعنوان ايده براي مقالاتشان آنرا مورد استفاده قراردهند. مجددا اعلام مينمايم كه خيلي خوشحال خواهم شد كه از نظرات بيشتر مردم بخصوص كارشناسان فني و مسولان ذيربط بهره مند شوم.

نظر سنجی
Sorry, there are no polls available at the moment.
آخرین نظرات
 • باسلام به نظر بنده خانم صالحی که از دو نفر از اقایان که قبلا عضو یاواران شورا بوده اند تشکرنموده لازم به ذکر است خانم صالحی میتوانست با کمسیون امور شهر شورا هماهنگی نماین...
  صمدانی در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • بنا به اعلام. فرمانداری محترم. لارستان. جناب. فرماندار. روزهای. دو. شنبه. هر هفته. ملاقات. عمومی. دارد. وپاسخگوی مردم. ونهادهای. مردمی. هستند...
  جهت اطلاع. عموم مرپم بخش اوز. وتوابع در مطلب: بازدید از شورای کتاب کودک و شرکت در کارگاه آموزشی قصه گویی، ماموریت اعضای باشگاه کتابخوانی محیط زیست در تهران
 • در مورد جلسه پرسش و پاسخ مردم با اعضای شورا اولا در چارچوب قانون شوراها نیست واگر غیر از این است مطالعه نموده و بند قانونی مورد نظر را اعلام نمایید که اعضای شورا موظف به...
  در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • ما قصد تخریب هیچ فردی از مردم وشورای شهر را نداریم امروزه مطالبه گری ودرخواست پیشرفت جز حقوق افراد جامعه است ونباید دیگران را دعوت به تمکین وسکوت کرد پیگیری مطالبات مردم...
  جناب ناشناس محترم در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • خدمت همشهري محترم و گرامي خواستار و پيگير تاسيس ادارات مختلف شهر اوز : با عرض پوزش خدمت جنابعالي ، بايد به چه زباني براي شما بنويسم. بعضي مطالب را نميتوان در سايت نوشت يا...
  در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • در اوز هیچ کس با. برگذاری جشنها. ومناسبتهای مختلف. مخالفت. وممانعتی ندارد. اما. مردم به موازات این برنامه ها. مطالبات. ودرخواستهای از مسولین. وشورای شهر. دارند. که. باید....
  خطاب به کامنت گذار بنام. ناشناس در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • مناسبت روز دختر بخاطر روز تولد حضرت فاطمه معصومه قم میباشد و در فاصله چند روز دیگر نیز تولد حضرت امام رضا میباشد واین محدوده زمانی چند روز را در سالهای اخیر بنام دهه کرام...
  در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • وضعیت ایفای نقش نمایشی در اوز خصوصیتی است .که در ذات افراد بخش اوز نهفته است...
  احمد صالحی زاده در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • باسلام خدمت همه همشهریان عزیز. وخدمت. ناشناس محترم. بیشتر. مردم. از اجرای این قبیل. جلسات. وبرنامه ها. به خودی خود. حرف. وگله ای. ندارند. گله مردم به خاطر این استکه. که د...
  برادران. عزیز. کامنت گذار. توجه. فرمایید در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری
 • آقاي احمد رضا : شورائي كه مورد خطاب قرارداده ايد شوراي منتخب شما نيست و شما حامي شوراي انتخاب شده نميباشيد چون از نحوه برخوردتان در كامنتهاي شما مشخص ميباشد. گرچه اعضاي ش...
  در مطلب: برگزاری جشن روز دختر در اوز/ گزارش تصویری